ПРОЕКТ

 Положення

про виконавчий комітет Сторожинецької міської ради

        Положення   про виконавчий комітет розроблено відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, інших нормативно-правових актів   та визначає загальний порядок роботи виконавчого комітету.

 І. Виконавчий комітет.

 Виконавчий комітет   є виконавчим органом міської ради, який утворюється радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків з територіальною громадою.

 1. Виконавчий комітет міської ради здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний   та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови
 3. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників установ, відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. Очолює виконавчий комітет міський голова.
 5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого   комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середньомісячного заробітку   за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.
 6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.
 7. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 8. До складу виконавчого комітету  не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

 ІІ. Повноваження виконавчого комітету.

 Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 1. Виконавчий комітет:

2.1. попередньо розглядає   проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд ради;

2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,   установ   та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також посадових осіб.

 ІІІ. Організація роботи виконавчого комітету.

 Організація роботи та роботи з документами у виконавчому комітеті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства   та цього Положення.

 1. Робота виконавчого комітету   проводиться за річними планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.
 2. Планування здійснюється виходячи з основних показників програм соціально-економічного розвитку сіл, розроблених та затверджених рішенням сесій міської ради, заходів, цільових програм, плану роботи міської ради.
 3. Плани роботи виконавчого комітету готуються секретарем з урахуванням пропозицій членів   виконкому, керівників підприємств, організацій та установ, розташованих на території міської ради.
 4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання.
 5. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником   голови з питань діяльності виконавчого органу   в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
 6. Засідання виконавчого комітету є правомочними, якщо в них   беруть участь більше половини   від загального складу виконавчого комітету.
 7. Підготовку порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошені на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету.
 8. Підготовка порядку денного засідання виконавчого комітету здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.

 ІУ. Нормативно-правові акти виконавчого комітету.

 Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень на засіданнях приймає рішення.

 1. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу присутніх на засіданні і підписуються міським головою.
 2. У   разі незгоди голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради
 3. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 4. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові до виконання всіма розташованими на території ради підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

 

 

Міський голова                                     М.М.Карлійчук

Коментарі забороненні.

Ваш браузер застарів!

Як правильно оновити браузер - читайте тут.Оновіть свій браузер негайно!

×