Порядок денний

299 Про встановлення опіки над дитиною

300 Про визначення обсягу компенсації за проживання ВПО