Нормативно-правова база ЦНАП

Конституція України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 ЗУ «Про адміністративні послуги»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 “Про
затвердження Методики визначення собівартості платних

адміністративних послуг”.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 915 “Деякі

питання надання адміністративних послуг”.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/915-2010-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 “Про
затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу

адміністративних послуг”.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про
затвердження вимог до підготовки технологічної картки

адміністративної послуги”.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 “Про
затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 “Про
затвердження Примірного положення про центр надання

адміністративних послуг”.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 № 309 “Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань надання

адміністративних послуг”.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-2013-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 “Про
затверджений Типового порядку проведення конкурсу для надання
супутніх послуг, пов’язаних з паданням адміністративних послуг”.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/379-2013-п

 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 556 “Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від З січня

2013 р. № 13”.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/556-2013-п