Додаток  №1   
       до рішення  Сторожинецької міськоїради від 23січня 2015 року №3/32-2015
           
   ДОХОДИ  МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  НА 2015 РІК .   
           
КОД Найменування доходів  згідно  із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
  В т.ч. бюджет розвитку
Разом
22090000 Державне мито 70000     70000
22090100 Держ  мито від оформл. док. на спадщ та даруван 40000     40000
22090400 Державне мито за оформл. закорд. паспортів 30000     30000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єкт. господар. роздрібної торгівлі підакцизних товарів 350000     350000
11020000 Податок  на прибуток  підприємств 40000     40000
18000000         1.  МІСЦЕВІ ПОДАТКИ: 4033100     4033100
18010000  1.1   ПОДАТОК НА МАЙНО 1279100     1279100
18010100    1.1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки сплач. юрид. особ. з житл. нерухом        
18010400    1.1.1.2 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки сплач. юрид. особ. з нежитл. нерухом        
     1.1.2  Транспортний податок        
18011000 Транспортний податок з фіз. осіб        
18011100 Транспортний податок з юрид. осіб        
    1.1. 3  Плата за землю 1279100     1279100
18010500 земельний податок з юридичних осіб 367000     367000
18010600  орендна плата  з юридичних осіб 489000     489000
18010700 земельний податок з фізичних осіб 135000     135000
18010900 орендна плата   з фізичних осіб 288100     288100
18050000  1.2   ЄДИНИЙ ПОДАТОК 2754000     2754000
18050000 Єдиний податок  для суб’єктів малого підприємництва 2754000     2754000
18050300 Єдиний податок на підпр.діяльність з юр. осіб 675000     675000
18050400 Єдиний  податок  на підпр. діяльність з фіз. осіб 2079000     2079000
           
  Рентна плата 40000     40000
13010000 Рентна плата  за спец викор. лісових ресурсів  30000     30000
13030000 Рентна плата за користування надрами   10000     10000
19010000 Єкологічний податок 26800     26800
21010300 Частина прибутку від організацій комун. власност 12200     12200
22080400 Плата за оренду приміщень 105000     105000
21081100 Адмінштрафи та інші 3000     3000
24060300 інші надходження 7100     7100
             2 .   МІСЦЕВІ ЗБОРИ:        
     2.1  ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ   ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ        
18020000  Збір за місця для  паркування транспортих засобів 152400     152400
18020200  Збір за місця для  паркування трансп. зас. з фіз. ос 152400     152400
     2.2 ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР        
18030000 Туристичний збір 400     400
           
40000000 Офіційні трансферти  83500     83500
41030000 Субвенція від органів державного управління  83500     83500
           
  Всього доходів 4923500     4923500
           
  СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ РАДИ                                                                       Я.В.МАНЧУК