Додаток 2    
                    До рішення сесії  міської ради  
                    №3/32-2015 від 23січня 2015року  
Видатки Сторожинецького міського бюджету на 2015 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них: Всього споживання з них: розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
                         
010000 Державне управлiння 1363800,00 837400,00 72300,00               1363800,00
010116 Органи мiсцевого самоврядування 1363800,00 837400,00 72300,00               1363800,00
070000 Освiта                      
70101 Дошкільні заклади освіти                     0,00
070201 Загальноосвiтнi школи (. школа-сад )                     0,00
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 60200,00                   60200,00
100000 Житлово-комунальне господарство 1530700,00 20000,00 750000,00               1530700,00
100102 Капітальний ремонт житла                      
100103 Відшкодування різниці в тарифах                      
100203 Благоустрій міста 1530700,00 20000,00 750000,00               1530700,00
110000 Культура i мистецтво 83500,00 57860,00 2730,00               83500,00
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 83500,00 57860,00 2730,00               83500,00
120000 Засоби масової iнформацiї                     0,00
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали)                     0,00
150000 Будівництво       1665000,00       1665000,00 1665000,00   1665000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика       200000,00     95000,00 105000,00     200000,00
240000 Цiльовi фонди                     0,00
240602 Утилізація відходів                     0,00
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади                     0,00
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 20300,00                   20300,00
250403 Видатки на покриття інших заборгованос-тей, що виникли у попередні роки                     0,00
250404 Іншi видатки 20300,00                   20300,00
Разом видатків   3058500,00 915260,00 825030,00 1865000,00 0,00 0,00 95000,00 1770000,00 1665000,00 0,00 4923500,00
Між бюджетні трансферти                        
250302 Кошти, що передаються до районого бюджету                      
Всього видатків   3058500,00 915260,00 825030,00 4340700,00 0,00 0,00 95000,00 1770000,00 1665000,00 0,00 4923500,00
                         
                         
  Секретар міської ради                                             Я.В. Манчук