Додаток 2

Затверджено

Рішенням ХХХІІ сесії

VІ скликання  міської ради

4-32/2015 від 23.01.2015 року

 Положення

про єдиний податок

 Загальні положення

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.2. Юридична особа  чи  фізична  особа – підприємець може
самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа
відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Податковим кодексом України.  

 2. Платники податку

2.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

2.1.1. Перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2.1.2. Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

–  обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень;

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

2.1.3. Третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

2.1.4. четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
 2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
 3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)
 4. 4. фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
 5. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
 6. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 7. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 8. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 9. фізичні та юридичні особи – нерезиденти;
 10. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 11. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є дохід фізичної особи – підприємця або юридичної особи – суб’єкта господарювання будь – якої організаційно правової форми, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Порядок визначення доходів та їх склад встановлено Податковим кодексом України.  

 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є вартісне вираження обсягу доходу платника єдиного податку отриманого протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

 5. Ставка та порядок обчислення податку

 5.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Встановити ставки для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої групи платників єдиного податку згідно таблиці Ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, яка додається до цього положення і є його невід’ємною частиною.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 5.3. цього Положення.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункт 5.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 2.1.1 або 2.1.2 пункту 2.1 цього Положення.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

5.7. Ставки, встановлені пунктами 5.2, 5.3, 5.4 цього Положення, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених Податковим кодексом України:

5.8. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

5.8.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,45;

5.8.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,27;

5.8.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,27;

5.8.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,09;

5.8.5. для земель водного фонду – 1,35;

5.8.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – 3.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України

 6. Податковий період

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

6.3. Для суб’єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво платника єдиного   податку, і закінчується  останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 6.4. Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб – підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  місяця,  наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб’єктів господарювання (новостворених),  які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для третьої або четвертої групи,  перший податковий  (звітний)  період починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна реєстрація.

6.5. Для  суб’єктів  господарювання,  які   утворюються   в результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника податку,  що має непогашені податкові зобов’язання  чи  податковий борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові зобов’язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання спрощеної системи оподаткування.

6.6. У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності фізичної  особи – підприємця,  які є платниками  єдиного  податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв’язку  з  припиненням провадження господарської діяльності.

6.7. У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

 7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Строк і порядок сплати єдиного податку, особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначається Податковим кодексом України.

 8. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

8.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

8.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування єдиного  податку до бюджету.

 

Секретар Сторожинецької міської ради

Я. Манчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАВКИ
єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць

 

№ з/п

КВЕД

Вид господарської діяльності

Ставки єдиного податку до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 01 січня податкового (звітного) року (відсоток)

для першої групи платників

для
другої групи платників

1

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

18

2

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

18

3

01.21

Вирощування винограду

15

4

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

15

5

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

15

6

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

18

7

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

18

8

01.45

Розведення овець і кіз

17

9

01.46

Розведення свиней

18

10

01.47

Розведення свійської птиці

18

11

01.49

Розведення інших тварин

15

12

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

8

18

13

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

8

18

14

01.63

Післяурожайна діяльність

8

18

15

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг

20

16

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

20

17

02.20

Лісозаготівлі

20

18

02.20

Збирання дикорослих недеревних продуктів

20

19

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

20

20

03.12

Прісноводне рибальство

20

21

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

20

22

10.11

Виробництво м’яса

18

23

10.12

Виробництво м’яса свійської птиці

18

24

10.13

Виробництво м’ясних продуктів

18

25

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

18

26

10.31

Перероблення та консервування картоплі

18

27

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

18

28

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

18

29

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

18

30

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

18

31

10.52

Виробництво морозива

18

32

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

18

33

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

13

34

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

35

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

15

36

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

18

37

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

18

38

10.85

Виробництво готової їжі та страв

18

39

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

18

40

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших

угруповань

18

41

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

18

42

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

18

43

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та

інших вод, розлитих у пляшки

18

44

13.20

Ткацьке виробництво

18

45

13.30

Оздоблення текстильних виробів

18

46

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

8

18

47

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

8

18

48

13.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім

одягу

18

49

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

18

50

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

8

16

51

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

18

52

14.14

Виробництво спіднього одягу

8

15

53

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

15

54

14.20

Виготовлення виробів із хутра

8

15

55

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

15

56

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

15

57

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

8

18

58

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі

шкіри та інших матеріалів

8

16

59

15.20

Виробництво взуття

8

15

60

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

20

61

16.21

Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону

20

62

16.23

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних

виробів

10

20

63

16.24

Виробництво дерев’яної тари

15

64

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

15

65

20.41

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та

полірування

15

66

20.42

Виробництво парфумних і косметичних засобів

15

67

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

20

68

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої

глини

20

69

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

20

70

23.49

Виробництво інших керамічних виробів

20

71

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

72

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

20

73

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

20

74

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

20

75

23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

20

76

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного

каменю

20

77

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

10

20

78

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

10

20

79

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

18

80

25.72

Виробництво замків і дверних петель

18

81

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

10

18

82

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

10

17

83

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

10

20

84

31.02

Виробництво кухонних меблів

10

20

85

31.03

Виробництво матраців

18

86

31.09

Виробництво інших меблів

10

20

87

32.91

Виробництво мітел і щіток

16

88

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

20

89

41.10

Організація будівництва будівель

20

90

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

20

91

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

20

92

43.11

Знесення

20

93

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

94

43.21

Електромонтажні роботи

16

95

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

96

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

20

97

43.31

Штукатурні роботи

18

98

43.32

Установлення столярних виробів

20

99

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

20

100

43.34

Малярні роботи та скління

18

101

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

18

102

43.91

Покрівельні роботи

20

103

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

18

104

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

20

105

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

15

106

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

20

107

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

15

108

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

109

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

15

110

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми

тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

15

111

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в

спеціалізованих магазинах

15

112

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

15

113

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

13

114

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

13

115

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

20

116

49.32

Надання послуг таксі

15

117

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

20

118

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

20

119

52.10

Складське господарство

17

120

52.24

Транспортне оброблення вантажів

20

121

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

18

122

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

20

123

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

20

124

56.21

Постачання готових страв для подій

18

125

56.29

Постачання інших готових страв

18

126

56.30

Обслуговування напоями

18

127

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

20

128

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з

ними діяльність

15

129

63.12

Веб-портали

20

130

65.11

Страхування життя

20

131

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

20

132

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого

майна

17

133

73.11

Рекламні агентства

20

134

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

16

135

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

20

136

74.30

Надання послуг перекладу

16

137

81.21

Загальне прибирання будинків

9

20

138

81.30

Надання ландшафтних послуг

16

139

84.21

Міжнародна діяльність

20

140

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування

16

141

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання,

запису, відтворення звуку й зображення

16

142

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

6

10

143

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

20

144

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

18

145

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

17

146

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

10

18

147

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

8

15

148

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

8

15

149

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

18

150

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

18

151

Інші види господарської діяльності, не зазначені вище

10

20

 

 

Секретар міської ради                                                                           Манчук Я.В.