Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІІ сесії

Сторожинецької міської ради

VІ скликання від 23 січня 2015 р. № 4-32/2015

Положення

про збір за місця для паркування транспортних засобів

  1. Загальні положення

Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється на підставі статей 10, 268-1 Податкового Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010 р. та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 року № 280/97-ВР.  

 

  1. Платники податку

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням  міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податкового Кодексу.

  1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 4. Ставки податку

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

  1. Порядок нарахування та строки сплати податку

Сума збору для місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк,  за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  1. Відповідальність платників і контроль податкових органів

Відповідальність за повноту та своєчасність сплати покладається на платників податку. За несвоєчасну сплату податку платники несуть відповідальність у порядку, визначеному Податковим Кодексом.

Контроль за сплатою збору покладається на контролюючий орган.

 

Секретар  ради                                           Я.В.Манчук