Додаток 4
до рішення сесії міської ради  №3/32-2015 від 23 січня 2015 року 
Фінансування міського бюджету  на 2015 рік
   
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  0 -1 770 000 1 770 000 1 770 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0      
208100 На початок періоду 0      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -1 770 000 1 770 000 1 770 000
600000 Фінансування за активними операціями 0 -1 770 000 1 770 000 1 770 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0      
602100 На початок періоду 0      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -1 770 000 1 770 000 1 770 000
           
           
Секретар  міської ради                                             Я.В. Манчук