У К Р А Ї Н А     

                   СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ  VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я  №  3-32/2015

 23 січня 2015 року                                                                       м.Сторожинець

 Про міський бюджет на 2015 рік

 Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на 2015 рік”, керуючись вимогами Бюджетного кодексу України,  ст.ст. 26, 61  Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,

 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:

 1.1. Доходи міського бюджету в сумі 4 923 500,00 гривень (додаток № 1).

1.2. Видатки міського бюджету в сумі 4 923 500,00 гривень, в т. ч. обсяг видатків загального фонду в сумі 3 153 500,00 гривень, видатки спеціального фонду 1 770 000,00 гривень за функціональною структурою (додаток № 2) та відомчою структурою бюджету (додаток № 3). 

1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 770 000,00 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 4).

1.4. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1 770 000,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 4).

 2. Затвердити видатки міського бюджету на фінансування програм згідно з додатком № 5.

 3. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) (додаток № 6).

 4.  Встановити розмір оборотно-касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10 000 гривень.

 5. Надати право Сторожинецькій міській раді для покриття тимчасових касових розривів, що виникають в процесі виконання по загальному фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей його видатків, отримувати позики в Головному управлінні державної казначейської служби України в Чернівецькій області відповідно до Бюджетного кодексу України.

Право укладати угоди на отримання позик для покриття тимчасових касових розривів надається Сторожинецькому міському голові Карлійчуку Миколі Миколайовичу.

 6. У міжсесійний період протягом 2015 року у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондом) здійснювати згідно розпорядження голови або рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради за погодженням із постійною комісією міської ради з питань економіки, бюджету, фінансів.

 7. Установити, що у випадках, коли виконавчі органи міської ради або депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

 8. Установити, що відповідно до протоколу спільного засідання постійних комісій Сторожинецької районної ради № 1/51 від 23.01.2015 року з районного бюджету передається субвенція Сторожинецькому міському бюджету на утримання Клубу в сумі 85300,00 гривень.

 9. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

– оплата  праці працівників бюджетних установ;

 – нарахування на зарплату працівників;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 – поточні трансферти населенню.

 10.  Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 11. Рішення сесії міської ради “Про місцевий бюджет на 2015 рік” ввести в дію з 01.01.2015 року.

 СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            М.М.КАРЛІЙЧУК