Додаток 1    
                    До рішення сесії  міської ради№45-33/2015 від 18.02.2015рроку  
                     
Видатки Сторожинецького міського бюджету на 2015 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них: Всього споживання з них: розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
                         
010000 Державне управлiння                      
010116 Органи мiсцевого самоврядування                      
070000 Освiта                      
70101 Дошкільні заклади освіти                     0,00
070201 Загальноосвiтнi школи (. школа-сад )                     0,00
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення                     0,00
100000 Житлово-комунальне господарство                      
100103 Відшкодування різниці в тарифах                      
100203 Благоустрій міста                     0,00
100207 Берегоукріплювальні роботи                       
110000 Культура i мистецтво                     0,00
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу                      
120000 Засоби масової iнформацiї                     0,00
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали)                     0,00
150000 Будівництво       1143851,67       1143851,67     1143851,67
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика       77266,75             77266,75
240000 Цiльовi фонди       34609,85             34609,85
                         
240602 Утилізація відходів       34609,85             34609,85
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади                     0,00
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 79800,00                   79800,00
250403 Видатки на покриття інших заборгованос-тей, що виникли у попередні роки 4800,00                   4800,00
250404 Іншi видатки 75000,00                   75000,00
Разом видатків   79800,00 0,00 0,00 1255728,27   0,00 0,00 1143851,67 0,00 0,00 1335528,27
Між бюджетні трансферти                        
250302 Кошти, що передаються до районого бюджету                      
250380 субвенція з місцевого бюджету районому бюджету                      
Всього видатків   79800,00 0,00 0,00     0,00 0,00   0,00 0,00 1335528,27
                         
                         
  Секретар міської ради                           Я.В. Манчук