У К Р А Ї Н А

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІІ  СЕСІЯ  VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я  № 46-33/2015

 18 лютого 2015 року                                                                  м.Сторожинець

 Про внесення змін до Положень

про місцеві податки і збори, затверджених рішенням ХХХІІ сесії VІ скликання

№ 4-32/2015 від 23 січня 2015 «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» 

Розглянувши клопотання юридичних осіб та бюджетних установ щодо надання їм пільг по сплаті податків, керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями  7, 8, 10, 12, 14, 265 – 289 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

  1. Внести наступні зміни у Положення про нерухоме майно, затверджене рішенням ХХХІІ сесії VІ скликання № 4-32/2015 від 23 січня 2015 «Про місцеві податки і збори на 2015 рік»: 

1.1. у підпункті  ґ) 2 абзацу пункту 3.2 виключити слова: «сільської, селищної,»; 

1.2. пункт 3.5. після слів «будівлі промислові та склади» доповнити словами: «крім виробничих корпусів, цехів, складських приміщень промислових підприємств»; 

1.3. пункт 5.5. викласти в такій редакції:

«5.5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі від їх нормативної грошової оцінки:

5.5.1. – 0,1% – для житлової забудови (землі з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд);

5.5.2. – 1 % – для сільськогосподарських угідь (рілля, пасовища, сіножаті, садівництво, тощо)

5.5.3 – 1 %  – для нежитлової забудови (крім зазначених у п. 5.5.1. та 5.5.2).

5.5.4. Ставка податку встановлюється у розмірі 8 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).»; 

1.4. пункт 5.8. доповнити підпунктами 5, 6, 7, 8, 9 наступного змісту:

«5. парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

  1. військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
  2. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, в тому числі стадіони, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
  3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які фінансуються з державного бюджету;
  4. комунальні підприємства, які здійснюють надання житлово-комунальних послуг населенню». 

1.5. у пункті 5.12 виключити абзац 7, абзаци 8, 9, 10 відповідно вважати абзацами 7, 8, 9. 

  1. Внести наступні зміни у Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів, затверджене рішенням ХХХІІ сесії VІ скликання № 4-32/2015 від 23 січня 2015 «Про місцеві податки і збори на 2015 рік»: з абзацу 1 пункту 2 виключити слова: «сільської, селищної або». 
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Манчука Я.В.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            М.М.КАРЛІЙЧУК