centr_zaniatosti

Шановні  звільнені в запас військовослужбовці,

які були призвані на військову службу  під час мобілізації! 

 Якщо Вам треба допомога у вирішенні питань зайнятості, звертайтеся до будь-якого центру зайнятості, незалежно  від зареєстрованого місця проживання чи перебування. 

Реєстрація  безробітних проводиться:

 Відповідно до п. 3 та 4 «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та осіб, які шукають роботу» за умови пред’явлення наступних документів:

 • паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;
 • облікової картки платника податків;
 • трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості);
 • диплома або іншого документа про освіту та військового квитка . 

      Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України . 

Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації. 

В центрах зайнятості  Ви можете отримати соціальні послуги: 

– професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

– профорієнтацію;

– пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних ;

– допомогу в організації підприємницької діяльності в тому числі й шляхом надання одноразової допомоги на здійснення підприємницької діяльності;

–  отримання  громадянами віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності;

– інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Статусу безробітного може набути  особа на підставі:

статті 43 Закону України «Про зайнятість населення»:

 • особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 • інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”. 

Право на соціальні послуги та матеріальне забезпечення на період безробіття: 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»:

Ст.6 Право на матеріальне забезпечення

 1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи.
 2. Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону має також молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;

Ст. 22  Умови та тривалість допомоги по безробіттю

 1. Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 2. Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців та зазначені в частині 2 статті 6 цього Закону, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
 3. Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.
 4. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, – 180 календарних днів. 

Стаття 23. Розмір допомоги по безробіттю

 1. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:

до 2 років – 50 відсотків;

від 2 до 6 років – 55 відсотків;

від 6 до 10 років – 60 відсотків;

понад 10 років – 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів – 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;

у подальшому – 70 відсотків.