centr_zaniatosti

Роз’яснення внутрішньо переміщеним особам їх права і можливості щодо соціального захисту. 

Грошова допомога ВПО та її види

– Кому надається щомісячна адресна допомога?

 – Щомісячна адресна допомога надається особам, які переміщуються із зони проведення АТО, для покриття витрат на проживання, наприклад, оплату житлово-комунальних послуг. 

 – Які документи представникові сім’ї необхідно мати з собою для отримання щомісячної грошової допомоги?

 – Для цього уповноважений представник сім’ї повинен мати:

 • Заяву;
 • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • Довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

 – Хто приймає рішення щодо одноразової грошової допомоги?

 – Одноразова грошова допомога надається після рішення спеціальної комісії. До її складу входять представники райдержадміністрацій та виконкомів облцентрів, місцевих підрозділів МОЗ, МВС, Мінсоцполітики і ДМС. 

 – Які документи і куди потрібно подавати внутрішньо переміщеній особі (ВПО), щоб отримати одноразову грошову допомогу?

 – Потрібно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за фактичним місцем перебування з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання йому грошової допомоги, реквізити рахунка, відкритого у банківській установі, та надає копії документів відповідно до Порядку. Місцева комісія після вивчення пакету документів погоджується з наданням допомоги або відмовляє. 

 – Чи надається одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю?

 – Одноразова матеріальна допомога надається людям з інвалідністю, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів, – станом на травень 2015-го це 1 176 грн, очікується, що ця цифра зросте у грудні поточного року – для осіб, які втратили працездатність. 

 – Ким надається одноразова матеріальна допомога для осіб з інвалідністю?

 – Зазначена вище допомога надається регіональними або районними органами праці та соціального захисту населення раз на рік у розмірі 50 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення). Зараз ця сума складає 588 грн. 

 – Яка сума щомісячної адресної допомоги?

 – Адресна допомога надається переміщеним особам, які стоять на обліку в органах соціального захисту населення, в розмірі:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 грн. на члена сім’ї;
 • для працездатних осіб – 442 грн. на члена сім’ї.

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена та не може перевищувати 2 400 грн. Виплачується не більше ніж 6 місяців. 

Довідки для ВПО

 – Як переселенцю отримати довідку про взяття його на відповідний облік?

 – Довідка видається соцзабезом після письмової заяви переселенця. Термін дії довідки про взяття на облік ВПО становить 6 місяців. У випадку необхідності продовження дії статусу ВПО, вона подовжується ще на 6 місяців. Для цього переселенець має особисто звернутися до місцевого соцзабезу. Там співробітник підрозділу соціального захисту населення проставляє відповідну відмітку на зворотному боці документу. Якщо змінилися данні ВПО, то на заміну старої видається нова довідка 

 – Кому видається Довідка про взяття на облік?

Довідка є документом, і видається:

 • громадянам України;
 • іноземцям;
 • особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються із зони проведення АТО. 

 – Як отримати довідку сироті із зони АТО?

 – Діти, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, недієздатні особи або особи, дієздатність яких обмежено, отримують довідку через свого законного представника, піклувальника. 

Пільги для ВПО

 – На які пільги мають право переселенці з другою групою інвалідності?

 – Така особа має право на:

 • безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за умови отримування мінімальної пенсії, або державної соціальної допомоги, призначеної замість пенсії. В іншому випадку передбачено 50-відсоткову знижку на ліки;
 • безплатне або пільгове соціально-побутове або медичне обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами за наявності відповідного медичного висновку;
 • безплатні санаторно-курортні путівки за наявності медичних показань;
 • пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону;
 • посекундну тарифікацію користування телефонами «Укртелекому» тільки за їх згодою;
 • позачергове обслуговування в установах усіх форм власності;
 • 50-відсоткову знижку на квитки повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
 • безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі та метрополітену), а також до 01.06.2015 всіма видами приміського транспорту;

Інваліди другої групи з ураженням опорно-рухового апарату мають право на безплатний проїзд у метро.

Одноразова матеріальна допомога надається інвалідам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Така допомога надається регіональними або районними органами праці та соціального захисту населення раз на рік у розмірі 50 відсотків мінімуму на момент звернення.

Крім того, місцеві органи виконавчої влади можуть надавати матеріальну допомогу за рахунок коштів, передбачених для цього в місцевих бюджетах у затвердженому ними порядку. 

– Який порядок отримання харчової гуманітарної допомоги?

 – Мінсоцполітики здійснює визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою. Отримувачами гуманітарної допомоги виступають юридичні особи зареєстровані в установленому КМУ порядку в Єдиному реєстріотримувачів гуманітарної допомоги.

Набувачами гуманітарної допомоги є фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається. Підставою для початку процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора та письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Інформація про вантажі, визнані гуманітарною допомогою, із зазначенням отримувача вантажу, адреси, складу вантажу є публічною та розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики(www.mlsp.gov.ua) в розділі „Діяльність”, підрозділі „Гуманітарна допомога”.

Безпосереднє надання гуманітарної допомоги не входить до компетенції Міністерства. 

Трудові взаємовідносини і ВПО

 – Як вимушено переміщеній особі знову почати отримувати пенсію?

 – Пенсії та інші соціальні виплати виплачуються переселенцям, взятим на облік (тобто з відповідною довідкою на руках) за їх заявами до установ, які здійснюють такі виплати 

 – Як законно звільнитися з установи у зоні проведення АТО?

 – Працівник має право звільнитися, попередивши про це власника установи письмово за два тижні. У разі відсутності можливості писати відповідну заяву зазначені відносини припиняються в судовому порядку. Дублікат трудової книжки працівникові мають оформити на новому робочому місці на підставі його заяви та отриманої ним у письмовому вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або з Антитерористичного Центру СБУ у довільній формі. 

– Як набути офіційного статусу безробітного?

 – Для набуття статусу безробітного та отримання відповідних соціальних послуг потрібно звернутись до Центру зайнятості надається документ, про те, що заява про звільнення була надіслана роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладеної до нього такої заяви.

Зокрема, трудові книжки не подаються працівниками, які виконують роботу за цивільно-правовою угодою за винагороду; на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. 

 – Як можна відновити записи щодо свого трудового стажу?

 – Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. 

 – Як отримати заборгованість по зарплаті з установи, яка розташована в зоні проведення АТО?

 – Борг виплачується після повернення території під контроль України, або переміщення установи на контрольовану територію за рахунок кошторису установи, у разі продовження її функціонування. Місцеві державні адміністрації повинні були забезпечити переміщення своїх бюджетних установ до міст, контрольованих Україною, до 1 грудня 2014 року. Також Мінсоцполітикиу майбутньому передбачає погашення заборгованості із заробітної плати переселенцям за умови надання ними відповідних документів. 

 – Ким засвідчуються записи у трудовій книжці?

 – У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства чи печаткою відділу кадрів.