У К Р А Ї Н А
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
І СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 3-1/2015

26 листопада 2015 року                                                                   м.Сторожинець

Про затвердження порядку обрання
секретаря Сторожинецької міської ради

Керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок обрання секретаря Сторожинецької міської ради, згідно з додатком № 1.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА КАРЛІЙЧУК М.М.

ДОДАТОК
до рішення І сесії міської ради
VІІ скликання № 3-1/2015
від 26 листопада 2015 року

ПОРЯДОК
обрання секретаря міської ради

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови з числа депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.
Якщо рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою, то пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради, наступну пропозицію вносить міський голова
Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради, якщо запропонована головою кандидатура на посаду секретаря міської ради не одержить необхідної кількості голосів, міський голова представляє на розгляд нові кандидатури.
При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради доручається лічильній комісії, яка створюється з числа депутатів, число та персональний склад якої визначається на сесії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
При голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується від голосування.
Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії в визначеній кількості за встановленою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію.

Секретар міської ради І.Г.Матейчук