Видатки Сторожинецького міського бюджету на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

з них:

Всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управлiння

2128700,00

1359500,00

87500,00

 

 

 

 

 

 

 

2128700,00

010116

Органи мiсцевого самоврядування

2128700,00

1359500,00

87500,00

 

 

 

 

 

 

 

2128700,00

070000

Освiта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70101

Дошкільні заклади освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070201

Загальноосвiтнi школи (. школа-сад )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090000

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

200000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00

100000

Житлово-комунальне господарство

2070100,00

50000,00

190000,00

400000,00

 

 

 

400000,00

400000,00

 

2470100,00

100103

Дотація ЖКГ

302100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302100,00

100106

Співфінансування ОСББ

 

 

 

400000,00

 

 

 

400000,00

400000,00

 

400000,00

100203

Благоустрій міста

1768000,00

50000,00

190000,00

 

 

 

 

 

 

 

1768000,00

110000

Культура i мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120000

Засоби масової iнформацiї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120201

Перiодичнi видання (газети та журнали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

Будівництво

 

 

 

5360400,00

 

 

 

5360400,00

5360400,00

 

5360400,00

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика

598000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598000,00

240000

Цiльовi фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240602

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

Видатки, не вiднесенi до основних груп

62000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62000,00

250403

Видатки на покриття інших заборгованос-тей, що виникли у попередні роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

Іншi видатки

62000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62000,00

Разом видатків

 

5058800,00

1409500,00

277500,00

5760400,00

 

 

 

5760400,00

5760400,00

 

10819200,00

Між бюджетні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250302

Кошти, що передаються до районого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видатків

 

5058800,00

1409500,00

277500,00

5760400,00

 

 

 

5760400,00

5760400,00

 

10819200,00