Розподіл видатків Сторожинецького міського бюджету на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

з них:

Всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управлiння

2128700,00

1359500,00

87500,00

 

 

 

 

 

 

 

2128700,00

010116

Органи мiсцевого самоврядування

2128700,00

1359500,00

87500,00

 

 

 

 

 

 

 

2128700,00

070000

Освiта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

70101

Дошкільні навчальні заклади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

070201

Загальноосвiтнi школи ( школа-сад)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

090000

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

200000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00

100000

Житлово-комунальне господарство

2070100,00

50000,00

190000,00

400000,00

 

 

 

400000,00

400000,00

 

2470100,00

100103

Дотація ЖКГ

302100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302100,00

100106

Співфінансування ОСББ

 

 

 

400000,00

 

 

 

400000,00

400000,00

 

400000,00

100203

Благоустрій міста

1768000,00

50000,00

190000,00

 

 

 

 

 

 

 

1768000,00

110000

Культура i мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

120000

Засоби масової iнформацiї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

120201

Перiодичнi видання (газети та журнали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

150000

Будівництво

 

 

 

5360400,00

 

 

 

5360400,00

5360400,00

 

5360400,00

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика

598000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598000,00

240000

Цiльовi фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

240602

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

250000

Видатки, не вiднесенi до основних груп

62000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62000,00

250404

Іншi видатки

62000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62000,00

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

250380

Субвенція з міського бюджету районому бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Міжбюджетні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Всього видатків

 

5058800,00

1409500,00

277500,00

6160400,00

 

 

0,00

5760400,00

5760400,00

 

10819200,00