П Р О Г Р А М А

 Соціально-економічного розвитку міста Сторожинець

на 2016 рік

 м. Сторожинець

2015 рік

ВСТУП

     Програма економічного і соціального розвитку міста Сторожинець на 2016 рік (далі – Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку міста у 2016 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах.

Основою для розроблення  Програми є Закон України „Про державне прогнозування  та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”  від 23.03.2000 р. № 1602-111 (зі змінами),  постанова Кабінету Міністрів України  від 06.08.2014 р.  № 385 „Про затвердження  Державної стратегії регіонального розвитку  на період до 2020 року”, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів  економічного і соціального розвитку  та складання проекту державного бюджету” (із змінами), розпорядження обласної державної адміністрації від 07.09.2015 р. № 595-р „Про формування Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік”, Стратегія розвитку  Чернівецької області  на період  до 2020 року.

На основі аналізу  результатів економічного і соціального  розвитку  за                  2015 рік  визначені  цілі і головні  дії міської ради  у 2016 році.

Вирішення  проблем економічного і соціального  розвитку  зорієнтовано  на власні сили і можливості, а також залучені суми субвенцій з Державного бюджету, банківські  кредити  тощо.  Наявні ресурси, виробничий, науково-технічний та інтелектуальний потенціал міста достатні для забезпечення  його розвитку в межах  розроблених показників.

 

Економічний потенціал міста

 

Кількість юридичних осіб,

од.

237

      237

 

Кількість підприємців – фізичних осіб;

од.

1579

     1531

 

Кількість торгових точок, в т.ч.:

од.

 

 

 

в т.ч. мають ліценцію на роздрібну торгівлю алкогольними і тютюновими виробами;

од.

 

 

 

Кількість    СПД,    що    надають    послуги громадського     харчування     (кафе,     бари, ресторани, шкільні їдальні)

X

16

      16

 

Кількість   СПД   ,   які   надають   побутові послуги(лазні, перукарні, ремонтні майстерні і т.д.)

X

29

30

 

Кількість СПД, що надають готельні послуги (готелі, садиби тощо);

од.

4

       4

 

Сумарна кількість ліжкомісць

од.

25

      25

 

Кількість   СПД,   що   надають   послуги  по сільському та зеленому туризму

од.

 

Кількість СПД, що працюють в сфері надання послуг.

од.

 

 

 

Кількість СПД, що працюють в галузі матеріального виробництва.

од.

 

 

 

Кількість ринків.

од.

4

      4

 

Кількість торгівельних місць на ринку.

од.

            519

     519

 

Кількість АЗС

од.

4

      4

 

Кількість СТО

од.

                3

         3

 

Кількість аптек

од.

10

10

 

Кількість    підприємств    по    виробництву хлібобулочних виробів

од.

6

6

 

Кількість      інтернет-кафе,      інтерактивних клубів

од.

8

8

 

           

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

        Фінансові ресурси.

 • не забезпеченість розрахунковими показниками стовідсоткової потреби в коштах на оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування;
 • не проведення інвентаризації всіх земель не дозволяє залучити фінансові ресурси в повній мірі;
 • наявність недоїмки з платежів до бюджету.

Ринкові перетворення:

 • низька ліквідність майна;
 • недосконалість системи оподаткування;
 • адміністративні перешкоди у сфері підприємництва;
 • нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва;

Транспорт і зв’язок:

 • малі обсяги інвестицій у інфраструктуру для модернізації і розвитку транспорту та зв’язку;
 • низька платоспроможність підприємств транспорту;
 • невідповідність технічним нормам стану доріг;
 • відсутність у перевізників транспортних засобів, облаштованих спеціальним обладнанням для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • використання значною частиною пасажирських перевізників спрощеної системи оподаткування створює нерівні економічні умови господарювання, призводить до подрібнення автопідприємств, зменшення надходжень до бюджетів.

Енергозабезпечення:

 • значна зношеність ліній електромереж;
 • недосконалість обліку спожитих енергоносіїв;

Будівництво:

 • обмеженість бюджетних коштів на проведення будівництва;
 • відсутність стимулів для вкладання інвестицій в житлове будівництво;
 • низька платоспроможність населення;

Житлово-комунальне господарство:

 • низькі темпи впровадження реформ у житлово-комунальному господарстві в зв’язку з недостатнім фінансуванням;
 • недостатнє фінансування капітального ремонту житлового фонду;
 • повільне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води ;
 • низька якість подання водопостачання та водовідведення;
 • відсутність коштів на оновлення мереж водопостачання;
 • низький рівень платіжної дисципліни;

Транскордонне співробітництво:

 • відсутність системного і перспективного підходу до організації транскордонної співпраці;
 • недостатній рівень співпраці із закордонними учасниками транскордонного співробітництва щодо розвитку інфраструктури для технологічних розробок, використання потенціалу для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
 • низький рівень залучення до транскордонного співробітництва підприємницьких структур, недержавних установ та громадських організацій;
 • повільні темпи здійснення розбудови прикордонної інфраструктури.

Соціальна сфера

Зайнятість населення та ринок праці:

 • надлишок робочої сили;
 • відсутність на державному рівні механізму стимулювання роботодавців, які створюють робочі місця у виробничій сфері;
 • значна кількість працівників, які працюють в режимі скороченого робочого дня (тижня)

Грошові доходи та заробітна плата:

 • збереження значної питомої ваги працівників з низьким рівнем заробітної плати;
 • низький рівень оплати праці в сільськогосподарській галузі, охороні здоров’я, діяльності у сфері культури та спорту.

Соціальне забезпечення:

 • низький рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми;

Молодь, спорт, туризм:

 • недостатній рівень фінансування сфери фізичної культури і спорту;
 • відсутність фінансування для створення матеріально-технічної бази туризму;
 • збереження інфраструктури фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи за місцем проживання населення, мережі ДЮСШ;
 • відсутність спрощеної системи вирішення земельної та містобудівної процедури для інвесторів туристичної діяльності;
 • недостатність рекламної продукції, інформації про місто;
 • відсутність належного благоустрою берегу річки Сірет для туристичних потреб;

Охорона навколишнього природного середовища

 • забруднення водних об’єктів стічними водами та порушення режиму водоохоронних зон і прибережних смуг;
 • деградація земель
 • порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами;
 • недостатній обсяг фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Цілі і головні  дії міської ради  у 2016 році.

Назва об’єктів відповідно

до проектно-кошторисної документації, тощо

Разом видатків

на поточний

 рік

Пропозиції

Капітальний ремонт водопроводу

1499000

 

Капітальний ремонт фекальної каналізації Б.Хмельницького – Матросова

430 000

 

Капітальний ремонт насосної станції №1

450000

 

Капітальний ремонт шахтного колодязя на насосній станції №1

120000

 

Капітальний ремонт резервуару на насосній станції№2

100000

 

Капітальний ремонт  скважини №5

80000

 

Реконструкція дороги по вул Видинівського ( від вул Чаплигіна до перехрестя Клинівської)

1000000

 

Капітальний ремонт доріг міста  всього:

960 000

 

вул Прутська, Зарічна , Амурська,

500 000

 

вул.. Буковинська

50 000

 

вул. Пушкіна,

200 000

 

Вул..І.Вільде – пров.Б.Хмельницького

60 000

 

Вул..Вишнева

100 000

 

Капітальний ремонт  даху будинку по вул. Чаплигіна 40 (Співфінансування ОСББ)

400000

 

Реконструкція будівлі по вул .О.Кобилянська2   

400000

 

Придбання механізації ( автомінівишка)

100000

 

Придбання світлофора

199000

 

Капітальний ремонт тротуару по вул Б.Хмельницького 

300000

 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення

52400

 

Капітальний ремонт  котельні міської ради

100000

 

 Благоустрій міста

1 540 000,00

  -Матеріали для  вул освітлення

50 000,00

  -електроенергія

190 000,00

  -Оплата двірників

700 000,00

  -За викон роботи по благ міста

600 000,00

 – За викон роботи  по прочисткі каналізації

199 000,00

 – Фінансова підтримка ЖКГ

302 100,00

Громадські роботи

50 000,00

 Утримання комунальних доріг міста

 

Придбання засобів зниження швидкості руху та дорожніх знаків 

100 000,00

Придбання асфальту для поточного ремонту доріг міста

199 000,00

 Послуги по поточному  ремонту 

199 000,00

та грейдеруванню доріг

100 000,00

Цілі та пріоритети розвитку фінансових ресурсів  в 2016 році наступні:

 • вирішення найважливіших соціально-економічних проблем міста;
 • Вирішення питання завершення будівництва очисних споруд
 • Ремонт фасаду приміщення міської ради
 • Встановлення нових сучасних світлофорів ( біля Сторожинецької СШ №1, біля Сторожинецької СШ №3).
 • Затвердження положення про надання земельних ділянок в оренду

  Соціальне забезпечення

В галузі соціального забезпечення населення основна увага приділятиметься наступним напрямкам:

 • соціальній підтримці сімей з дітьми та малозабезпечених сімей;

Покращення ефективності роботи в даній галузі буде досягнуто завдяки:

 • соціальній підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених сімей передбачено в бюджеті на 2016 рік – 200 000 грн

Житлово-комунальне господарство

Модернізація житлово – комунального господарства, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг

               Головною  метою галузі  є забезпечення  населення комплексом  житлово-комунальних послуг. У 2016 році рівень оплати за надані житлово-комунальні послуги населенням передбачається довести до 101 %. Заборгованість за послуги у житлово-комунальному господарстві в наступному році знизиться до 100 тис.грн.

Цілями і пріоритетами розвитку житлово-комунального господарства будуть:

 • забезпечення стабільного функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
 • покращення якості надання послуг водопостачання, водовідведення, з утримання будинків та прибудинкових територій ;
 • погашення заборгованості в житлово-комунальному господарстві шляхом покращення претензійно-позовної роботи та розрахунків споживачів за надані послуги.

         В м. Сторожинець є біля 4530 дворів (в тому числі квартири). Через низьку пропускну спроможність очисних споруд, збудованих на початок ХХ століття, водовідведенням користуються всього 2176 споживачів (48%). Решта населення міста, особливо новозбудовані райони та комерційні і виробничі об’єкти змушені користуватись вигрібними ямами, що створює екологічну небезпеку та не дозволяє дотримуватись санітарно-епідеміологічних правил.

Будівництво очисних споруд, підвищить якість очистки стічних вод, допоможе не допускати забруднення навколишнього природного середовища та раціонально використовувати природні ресурси, мінімізує ризик спалахів інфекційних захворювань, збереже флори та фауни, покращить стану басейну р. Сірет. Вартість даного проекту становить 85,8 млн. грн.

Для забезпечення цілодобового постачання води 15 тисячам жителів міста необхідним є будівництво резервуару чистої води 500 м. куб. в найвищій точці м. Сторожинець. Це дозволить змінити зношені основні фонди побудовані ще в 1904 році, зменшити питомі витрати електроенергії. Вартість проекту складає 10 млн. грн.

В 2016 році заплановано проведення нової лінії водогону по вул. Чернівецькій. Питної труби діаметром від 32 мм до 110 мм було вже закуплено 4200 метрів.

Згідно проекту передбачено облаштувати більше 4 км нової водопровідної мережі та водонапірну башту об’ємом 50 м³, що дозволить забезпечити 70 будинків централізованим водопостачанням.

Фізична культура і спорт

            У  2016 році планується прийняти та затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту. В рамках даної програми буде надано фінансову підтримку Сторожинецькій баскетбольній команді «The Last».

             Впродовж року буде продовжено роботу з оформлення  та своєчасного подання документів на присвоєння матерям  багатодітних сімей почесного звання «Мати-героїня», з видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї                                                                                                                      

 

Природокористування та безпека життєдіяльності людини

Основними напрямками розвитку даної галузі в поточному році є:

 • обґрунтоване використання надр у відповідності до встановлених норм  природокористування;
 • сприяння в отриманні дозвільних документів на користування надрами та раціонального використання корисних копалин.

 Охорона навколишнього середовища

В галузі охорони навколишнього природного середовища пріоритетними напрямками будуть:

– впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства санкціонованих сміттєзвалищ та ліквідація стихійних;

–  продовження будівництва очисних споруд у м. Сторожинець;

 

 

Секретар міської ради                                                І.Г.Матейчук