Додаток№3
до рішення сесії міської ради  №11-4/ 2016 року від 26 лютого 2016  року
Фінансування міського бюджету  на 2016 рік
   
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування    -156 365 156 365 156 365
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0      
208100 На початок періоду 0      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -156 365 156 365 156 365
600000 Фінансування за активними операціями 0 -156 365 156 365 156 365
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0      
602100 На початок періоду 0      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -156 365 156 365 156 365
  Секретар міської ради    І. Г. Матейчук