Додаток 1    
                    до рішення сесії міської ради№11-4/2016
                    від 26 лютого 2016 року  
Видатки Сторожинецького міського бюджету на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них: Всього споживання з них: розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управлiння                      
010116 Органи мiсцевого самоврядування                      
070000 Освiта                      
70101 Дошкільні заклади освіти                      
070201 Загальноосвiтнi школи                       
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення                      
100000 Житлово-комунальне господарство 30000,00     13450,00             43450,00
100102 Капітальний ремонт житла                      
100103 Дотація ЖКГ                      
100106 Співфінансування ОСББ       13450,00             13450,00
100203 Благоустрій міста 30000,00                   30000,00
110000 Культура i мистецтво                     0,00
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу                     0,00
130000 Фізична культура і спорт  30000,00                   30000,00
130112 Іншi видатки 30000,00                   30000,00
160101 Землеустрій  725000,00                   725000,00
150000 Будівництво       805235,00       805235,00 805235,00 156365,00 805235,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика       16122,18     16122,18       16122,18
240000 Цiльовi фонди       15200,00 15200,00   15200,00       15200,00
240602 Утилізація відходів       15200,00 15200,00   15200,00       15200,00
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади                     0,00
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп       500000,00             500000,00
250380 субвенція з МБ РБ       500000,00             500000,00
250403 Видатки на покриття інших заборгованос-тей, що виникли у попередні роки                      
250404 Іншi видатки                      
Разом видатків   785000,00     1350007,18         805235,00   2135007,18
Між бюджетні трансферти                        
                          
Всього видатків   785000,00     1350007,18         805235,00   2135007,18
                         
  СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ РАДИ                                                                       Я.В.МАНЧУК               І.Г.Матейчук