У К Р А Ї Н А

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УІІІ СЕСІЯ У СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я № 17-4/2016

від 26 лютого 2016 року                                                                         м.Сторожинець

Про створення дільниці оповіщення.

Керуючись пп. 1,3 ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, вимогами Закону України “Про військовий обов”язок і військову службу “, Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та з метою своєчасного оповіщення військовозобов”язаних та постачальників техніки господарства України ,

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Створити дільницю оповіщення у складі :
– управління ;
– група оповіщення за домашніми адресами ;
– група оповіщення за місцем роботи ;
– група аналізу оповіщення та розшуку ;
Начальником дільниці оповіщення призначити – Кислінського О.В..

Начальником групи оповіщення за домашніми адресами призначити Демедюка М.М.
Начальником групи оповіщення за службовими адресами призначити Вершигору Р.Д.
Начальником групи аналізу оповіщення та розшуку призначити Ірічука Є.В..
Уповноваженим ДО для доставки повісток із райвійськкомату призначити Білоус О.Т.
2. З отриманням сигналу на розгортання дільниці оповіщення оповістити та зібрати особовий склад та посильних по тривозі за 2 год. 00 хв.
Контроль за прибуттям особового складу і посильних покласти на заступника начальника дільниці оповіщення.
Готовність до роботи ДО встановити Ч + 6.00 з моменту отримання сигналу .
3. Оповіщення військовозобов”язаних і постачальників техніки господарства України проводити персональними повістками і частковими нарядами посильними дільниці оповіщення за місцем проживання та роботи військовозобов”язаного і керівника автогосподарства .Персональні повістки і часткові наряди вручати тільки особисто – під розписку . Оповіщення провести не пізніше 24 годин з часу отримання сигналу.
4. Контроль за ходом оповіщення і заповнення формалізованих документів доручити начальнику дільниці оповіщення . Відомість про хід оповіщення подавати мені через кожні 60 хвилин.
5. Заступнику начальника дільниці оповіщення постійно підтримувати зв”язок з групою контролю райвійськомату і здійснювати контроль за правильністю оформлення документів і проведенням розшуку неоповіщених військовозобов”язаних.
6. Начальнику групи розшуку вживати всі заходи щодо розшуку неоповіщених військовозобов”язаних , для чого постійно підтримувати взаємодію з начальником групи аналізу .
7. Виклик робочої зміни підприємства, учнів навчального закладу , які залучаються для оповіщення , а також контроль за їх прибуттям , покласти на начальника дільниці оповіщення .
8. У випадку зриву оповіщення з яких-небудь причин терміново доповідати начальнику дільниці оповіщення .
9. Відповідальним за ведення , уточнення документації , укомплектованість майном та канцелярським приладдям призначити Білоус О.Т.
10. Контроль за викликом і використанням автотранспорту , залученого для оповіщення покласти, на секретаря міської ради Матейчука І.Г.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА КАРЛІЙЧУК М.М..