У К Р А Ї Н А
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 3-4/2016

26 лютого 2016 року                                                                               м.Сторожинець

Про внесення змін у Регламент роботи Сторожинецької міської ради VІІ скликання

На виконання Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань» від 26 листопада 2015 року № 842-VIII, керуючись ст.26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Регламенту роботи Сторожинецької міської ради VІІ скликання, затвердженого п.1 рішення ІІ сесії VІІ скликання № 14-2/2015 від 24 грудня 2015 року «Про затвердження регламенту та положень про виконавчий комітет та постійні комісії Сторожинецької міської ради VІІ скликання» (далі – Регламент):

1.1. Викласти ст. 82 Регламенту у наступній редакції:
«Стаття 82.
1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17> “Про доступ до публічної інформації”.
3. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.
4. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.»

1.2. У тексті Регламенту замінити слова: «відкритим голосуванням» словами: «відкритим поіменним голосуванням».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Матейчука І.Г.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.М.КАРЛІЙЧУК