У К Р А Ї Н А
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №4-4/2016

26 лютого 2016 року м.Сторожинець

Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

Відповідно до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад міста Сторожинець, села Банилів-Підгірний (Банилово-Підгірнівська сільська рада), села Бобівці (Бобовецька сільська рада), села Буденець (Буденецька сільська рада), села Верхні Петрівці (Верхньопетровецька сільська рада), села Давидівка (Давидівська сільська рада), села Зруб-Комарівський (Зруб-Комарівська сільська рада), села Їжівці (Їжівська сільська рада), сіл Кам’яна, Глибочок (Кам’янська сільська рада), села Комарівці (Комарівська сільська рада), сіл Костинці, Ясени (Костинецька сільська рада), сіл Михальча, Дубове, Заволока, Спаська (Михальчанська сільська рада), сіл Нижні Петрівці, Аршиця (Нижньопетровецька сільська рада), сіл Нова Жадова, Стара Жадова, Косованка, Дібрівка (Старожадівська сільська рада), сіл Нові Бросківці, Заболоття (Новобросковецька сільська рада), села Панка (Панківська сільська рада), села Ропча (Ропчанська сільська рада), села Слобода-Комарівці (Слобода-Комарівська сільська рада), села Стара Красношора (Старокрасношорська сільська рада), села Старі Бросківці (Старобросковецька сільська рада), села Череш (Череська сільська рада), сіл Чудей, Нова Красношора (Чудейська сільська рада), смт. Красноїльськ (Красноїльська селищна рада) у Сторожинецьку територіальну громаду з центром у місті Сторожинець.

2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.

3. Включити до порядку денного V сесії VІІ скликання міської (селищної, сільської) ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад міста Сторожинець, села Банилів-Підгірний (Банилово-Підгірнівська сільська рада), села Бобівці (Бобовецька сільська рада), села Буденець (Буденецька сільська рада), села Верхні Петрівці (Верхньопетровецька сільська рада), села Давидівка (Давидівська сільська рада), села Зруб-Комарівський (Зруб-Комарівська сільська рада), села Їжівці (Їжівська сільська рада), сіл Кам’яна, Глибочок (Кам’янська сільська рада), села Комарівці (Комарівська сільська рада), сіл Костинці, Ясени (Костинецька сільська рада), сіл Михальча, Дубове, Заволока, Спаська (Михальчанська сільська рада), сіл Нижні Петрівці, Аршиця (Нижньопетровецька сільська рада), сіл Нова Жадова, Стара Жадова, Косованка, Дібрівка (Старожадівська сільська рада), сіл Нові Бросківці, Заболоття (Новобросковецька сільська рада), села Панка (Панківська сільська рада), села Ропча (Ропчанська сільська рада), села Слобода-Комарівці (Слобода-Комарівська сільська рада), села Стара Красношора (Старокрасношорська сільська рада), села Старі Бросківці (Старобросковецька сільська рада), села Череш (Череська сільська рада), сіл Чудей, Нова Красношора (Чудейська сільська рада), смт. Красноїльськ (Красноїльська селищна рада) у Сторожинецьку територіальну громаду з центром у місті Сторожинець..

4. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

5. Вважати такими, що втратили чинність рішення ХХХІV сесії VІ скликання № 69-34/2015 від 30 березня 2015 року «Про розгляд звернення ініціативної групи депутатів міської ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад», рішення ХХХVІІ сесії VІ № 146-37/2015 від 23 червня 2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад», рішення ХХХІХ сесії VІ № 182-39/2015 від 13 серпня 2015 року «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Матейчука І.Г.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.М.КАРЛІЙЧУК

Затверджено
рішенням № ___ від «___» ____ 2016 року

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

4. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
– час та дата проведення громадського обговорення;
– місце проведення громадського обговорення;
– визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);
Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.
Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:
– оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);
– розсилання письмових запрошень.
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Секретар міської ради Матейчук І.Г.