Інформація

Сторожинецької міської ради Чернівецької області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою 

  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою земельних ділянок, які пропонуються для передачі в оренду та для продажу на земельних торгах.

 

  1. Дані про земельні ділянки:

 

– Земельна ділянка орієнтовною площею 0,80 га для будівництва торгівельного комплексу, місце розташування:  Чернівецька область, м.Сторожинець, вул Видинівського ( для передачі в оренду);

 

– Земельна ділянка орієнтовною площею 0,40 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних приміщень будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, місце розташування:  Чернівецька область, м.Сторожинець, вул. Хотинська( для передачі в оренду);

 

– Земельна ділянка орієнтовною площею 0,04 га для будівництва будівель торгівлі  (торгово-офісний центр), місце розташування:  Чернівецька область, м.Сторожинець, пров. Б.Хмельницького (біля підвісного моста) (для продажу);

 

– Земельна ділянка орієнтовною площею  0,15 га для розміщення будівель торгівлі (ринок сільськогосподарської продукції), місце розташування:    Чернівецька область, м.Сторожинець,  вул. Б.Хмельницького (біля клубу) (для продажу);

 

3.Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), а також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

 

  1. Перелік документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком  2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї)  ліцензії(й);

 

  1. Строк подання конкурсної документації: до 15 червня 2016 року (включно).

 

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 59000, Чернівецька обл. , м. Сторожинець, вул. Грушевського, 6.

 

  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 21 червня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, вул. Грушевського, 6.

 

  1. Відомості про місцезнаходження комісії: Чернівецька обл.,

 м. Сторожинець,  вул. Грушевського, 6, телефон для довідок  (03735) 2-21-10.

 

 

           Голова комісії                                                        Киюк С.Р. 

           Секретар комісії                                                   Порошняк В.І.