233 Про затверд. проектів земл.щодо відвед.зем.діл. з подальшою передач.їх в ор..