Сторожинецька міська рада Сторожинецького району Чернівецької області (адреса: м. Сторожинець, вул. М. Грушевського, 6; тел. 2-12-00) оголошує конкурс на заміщення посади Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області.
1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
Давидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області;
вул. Центральна,130, с.Давидівка, Сторожинецький район, Чернівецька область
2. Найменування посади та умови оплати праці:
директор
посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:
посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років.
4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, місце та строк їх подання:
претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
– довідку про відсутність судимості;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки-якщо учасник вперше претендує на посаду керівника ЗЗСО та на 6 років-якщо учасник займав відповідну посаду ), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;
– медичну довідку.
За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Вищезазначені документи подаються у відділ організаційної та кадрової роботи Сторожинецької міської ради відповідальній особі – Джумара Сніжані Миколаївні протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою:
м. Сторожинець, вул. Грушевського, 6; тел. 2-12-00,