порядок денний 1 Звіт міського голови 4 Про затвердження програми профілактики правопорушень в новій редакції 5 про затвердження програми фінансування військової частини 6 про внесення змін до Положення про ЦНАП 7 про надання одноразової матеріальної допомоги 8 про затвердження розпоряджень (освіта) 9_зміни в штатних розписах закладів освіти 10 Програма розвитку культури 11 положення про мобільну бригаду соц-психол. допомоги 13 Про прийняття безгоспних ліній 14 Про затв.техн. док.із земл. та перед зем.діл. безопл. у власн. гр 15Про затвер.проект.земл.щодо відвед.зем. діл. безопл. у вл.гр 16Про розгл.заяв гр. бажаючих отримати зем.для буд.інд. жит.буд. 17Про затвердження детальних планів території 18 Про припин.дог.ор.зем.діл. 19 Про над. дозв. на виг.техн. док. із земл щодо встан ме 20Про розгляд заяв Горячко 21Про розгл.заяв гр. бажаючих отримати для індивідуального садівництва 22Про затверд. проектів земл.щодо відвед.зем.діл. з подальшою передач.їх в ор.. 23 Про розгл.заяв гр. бажаючих отримати зем. діл. для індивід. гаражного буд. 24 Про затверд.проек.земл. зем. діл. та зміну її ціл.призн. .doc1 25 Про передачу у власність земельних ділянок 26 Про над. дозв. на розроб. проектів безопл. у власн 27Про внесення змін до окремих рішень сесії міської ради 28Про надання згоди на продаж зем.діл 29 про замовлення тех.док із земл. щодо поділу зем. діл 30Про замовл. розробл.дет.планів терит. 31 Про розгляд заяви Бурденюк А.А..щодо продовж.терм. дії дог. ор. зем. 32 Про припинення права користування земельними ділянками. 33Про над. дозв.на розроб.проектів земл.щодо зем.діл.в оренду 34 про передачу земельної ділянки в оренду 35 Про надання згоди на розроб.проек.земл.щодо відвед.зем. діл. у вл. 36Про розгляд клопотань головного управ Держгеокадастру 37 Про розгляд клопотання ДКП Міські ринки 38 Про розгляд заяви Попеску Р.В. 39Про розгляд заяв Ппетренка Р.М. та Ткачука С.А. 40 Про розгляд заяв Андроника О,Г. 41Про розгляд заяви Бундюра М.М 42 про замовлення тех.док із земл. щодо обєдн зем. діл 43 Про затверд. звітуу про експ.грош. оц.зем.діл.та її продаж 44Про над.згоди.на розроб.проектів земл.щодо зем.діл.в оренду 45 Про розгляд клопотання ПП Ангел-Джес 46 про затвердження Порядку проведення електронних торгів 47 затвердження звітів про оцінку майна (1) 48 про розгляд повідомлення Дроздова 49 затвердження протоколу засідання аукціонної комісії