До законодавства України внесено зміни щодо строків, у які роботодавці повідомляють служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників.

Мінекономіки наказом від 18.03.2021 р. №563 затвердило:

  • нову форму звіту №4-ПН;
  • порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці»

Цей наказ набрав чинності 16 квітня 2021 року (з дня його офіційного опублікування в “Офіційному віснику” №29 від 16.04.2021 р.).

Віднині роботодавці мають подавати до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції інформацію про заплановане масове вивільнення державних службовців не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення їх, відповідно до пунктів 1 та 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до змін, вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», здійснюється з урахуванням таких особливостей:

– про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 30 календарних днів; 

– у разі вивільнення працівників на підставі п. 1 ч. 1 статті 40 цього Кодексу (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників) не застосовуються положення ч. 2 ст. 40 КЗпП (обов’язок роботодавця запропонувати іншу роботу при звільненні) та положення ч. 2 ст. 49-2 КЗпП (переважне право на залишення на роботі); 

– не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

При цьому повідомлення про вивільнення інших категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації й надалі відбуватиметься не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.