Місцеві бюджети Буковини додатково отримали понад 156 мільйонів гривень податків

 

Упродовж січня-травня 2021 року платники податків області спрямували до місцевих бюджетів 1 мільярд 520 мільйонів 372 тисячі гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Чернівецькій області Віталій Шпак, понад планові показники місцеві скарбниці області отримали 156,3 мільйонів гривень, а у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 296,6 мільйонів гривень,або на 24,2 відсотка.

Більшу частину доходів місцевих бюджетів сформував податок на доходи фізичних осіб – за п’ять місяців буковинці сплатили 1 мільярд 10 мільйонів 431 тисячу гривень ПДФО, що на 84 мільйони або на понад 9 відсотків більше ніж заплановано, та майже на 199 мільйонів більше ні за січень – травень 2020 року.

Представники малого і середнього підприємництва сплатили 244,3 мільйонів гривень єдиного податку, що перевищило рівень п’яти місяців 2020 року на 40,8 мільйонів гривень та на 35,1 мільйон гривень понад ідентикативні показники. Так, “єдинники”-юридичні особи поповнили бюджети на 31,4 мільйонів гривень, фізичні особи-підприємці – на 200,5 мільйонів гривень, сільськогосподарські товаровиробники – на 12,4 мільйони гривень.

Оподаткування земельних ділянок принесло місцевим скарбницям 147,5 мільйонів гривень. Зокрема, від СГД-юридичних осіб надійшло 117,4 мільйон гривень плати за землю, від фізичних осіб – 30,2 мільйонів гривень. Податку на нерухоме майно буковинці сплатили 169,4 млн гривень.

Крім того, підприємства та фізичні особи підприємці перерахували до бюджетів регіону 43,8 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 18,5 рентної плати за використання природних ресурсів, 19,2 мільйонів гривень податку на прибуток, 6,1 мільйонів гривень плати за лiцензiю на право торгівлі підакцизними товарами тощо.

 

Запитання від платника: що є доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця ?

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця  є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду  у грошовій формі – готівковій та/або безготівковій,  та у матеріальній або нематеріальній формах.

До доходу не включаються пасивні доходи, отримані фізичною особою у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, та доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить фізичній особі на праві власності та використовується в її господарській діяльності.

До доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування, або за іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості цих товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До  доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, включається також сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

 

Заява про внесення змін до ДРФО за ф. № 5ДР подається до податкової служби протягом місяця з дня виникнення змін

 У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області наголошують, що фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР  або Заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта за формою № 5ДРП.

Платникам слід знати, у разі якщо фізична особа не оновлює свої особисті дані, то у подальшому такий платник податків може зіштовхнутися з неузгодженістю:

при поданні звітності  до податкових органів 

платник податків позбавляє себе можливості вчасно отримувати кореспонденцію  від податкових органів, зокрема  податкові повідомлення-рішення про сплату податків, нагадування щодо  обов’язкових податків, несплата/несвоєчасна сплата яких призведе до нарахування штрафних санкцій та пені.

Отже, у разі внесення до документа, що посвідчує особу, відомостей про зміну прізвища, ім’я, по батькові, нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), платник податків повинен подати до відповідного податкового органу Заяву про внесення змін до ДРФО за ф. №  5ДР або Заяву про внесення змін за ф. № 5ДРП.

Заява за ф. №5ДР фізичною особою подається особисто або через представника до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до податкового органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу.

У разі подання Заяви за ф. 5ДР через представника, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу представника, та документ, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопію, а також довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку.

Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

В електронному вигляді заява за ф. № 5ДР подається через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Форма 5ДР » приватної частини Електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.

Для приєднання до заяви ф. №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат файлу pdf/jpeg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

З рекомендаціями щодо подання заяви за ф. № 5ДР через Електронний кабінет фізичні особи можуть ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.