'ясувати, є е-лікарняний первинним чи продовженням