12 Про внесення змiн до структури вiддiлу трансп-господарського обслуговування мiської ради