ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол № 1 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів комунального власності територіальної громади Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області від 02.08.2022 року

 

Інформаційне повідомлення

про проведення електронного аукціону з продажу

об’єкта малої приватизації комунальної власності Сторожинецької

міської ради Чернівецького району Чернівецької області – будівлі гаражів (літ. «А-І») загальною площею 172,3 кв.м., ворота № 1, огорожа № 2, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул.. Марка Вовчка, 6А

 

  1. Інформація про об’єкт приватизації:

Назва об’єкта: будівлі гаражів.

Адреса: 59000, Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Марка Вовчка, 6А.

Інформація про об’єкт: будівлі гаражів (літ. «А-І») загальною площею 172,3 кв.м., ворота № 1, огорожа № 2

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2585740273060.

Балансоутримувач: Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062179. Адреса балансоутримувача: 59000, Чернівецька область, м. Сторожинець, вулиця Чернівецька, 6А.

 

  1. 2. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата і час проведення аукціону: 07.09.2022 року, час проведення аукціону встановлюється автоматично електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (із змінами).

Реєстрація заяв на участь в електронному аукціоні проводиться відповідно до частини  7 статті 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

Аукціон проводиться в електронній формі відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:

аукціону без умов – 376423,00 (триста сімдесят шість тисяч чотириста двадцять три) грн.;

аукціону зі зниженням стартової ціни – 188211,50 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч двісті одинадцять гривень п’ятдесят копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 188211,50 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч двісті одинадцять гривень п’ятдесят копійок).

Розмір гарантійного внеску для:

аукціону з умовами – 37642,30 грн. (тридцять сім тисяч шістсот сорок дві гривні тридцять копійок);

аукціону зі зниженням стартової ціни – 18821,15 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять одна гривня п’ятнадцять копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18821,15 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять одна гривня п’ятнадцять копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 1300 грн. (одна тисяча триста гривень), що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Розмір мінімального кроку (без урахування ПДВ) для:

аукціону з умовами – 3764,23 грн. (три тисячі сімсот шістдесят чотири гривні двадцять три копійки), що становить 1 % від стартової ціни лоту;

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1882,12 грн. (одна тисяча вісімсот вісімдесят дві гривні дванадцять копійок), що становить 1 % від стартової ціни лоту;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1882,12 грн. (одна тисяча вісімсот вісімдесят дві гривні дванадцять копійок), що становить 1 % від стартової ціни лоту.

Кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 5 (п’ять) кроків.

 

  1. Додаткова інформація:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації реєстраційний та гарантійний внески сплачуються на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчику здійснює перерахування реєстраційного та гарантійного внесків на казначейський рахунок в національній валюті за такими реквізитами: номер рахунку (ІВАN) UA058201720355239003000116028, Фінвідділ Сторожинецької міської ради, код отримувача (ЄДРПОУ) 44118417.

Грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок на номер рахунку (ІВАN) UA108999980314121905000024327, Чернів.ГУК/Сторожинецька ТГ/31030000, код отримувача (ЄДРПУО) 37836095.

Унікальний код в електронній торговій системі:

UAARP-2022-07-21-000002-3.

 

  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Організатор аукціону:

Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062179.

Адреса організатору аукціону: 59000, Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А.

Контактний телефон: (03735) 2-50-53, тел. 2-12-00.

Е-mail: stor-misk-r@ukr.net.

Час роботи: пн.-чт. з 8.00 до 17.15, пн. – з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону – Гринчук Альона Костянтинівна, тел. 0506476212, е-mail: storcomvlas@ukr.net.

 

Період між аукціонами:

між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації;

– між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.