ОГОЛОШЕННЯ

про передачу в оренду через аукціон нерухоме майно комунальної влісності

Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької обасті

 

Назва обєкта оренди Нежитлова будівля лазні, загальною площею 533,70 кв.м, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район,  м. Сторожинець, вул. Соборна, 19А
Повне найменування орендодавця/ балансоутримувача Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької обасті
Адреса орендодавця/ балансоутримувача 59000, Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець,  вул. Чернівецька, 6А
Код за ЄДРПОУ орендодавця/ балансоутримувача 04062179
Інформація про обєкт оренди
Тип переліку Перелік першого типу
Залишкова балансова вартість, грн 2730389,24 грн.
Первісна балансова вартість, грн 2761000,00 грн
Тип об’єкта Нерухоме майно
Місцезнаходження об’єкта Чернівецька область, Чернівецький район,  м. Сторожинець, вул. Соборна, 19А
Загальна площа об’єкта, кв. м 533,70
Корисна площа об’єкта, кв. м 533,70
Характеристика об’єкта оренди Окрема одноповерхова нежитлова будівля
Дата та номер рішення орендодавця про включення до Переліку першого типу 02 вересня 2021 року № 246-11/2021
Технічний стан об’єкта оренди та інформація про сплату комунальних послуг
Технічний стан об’єкта оренди Задовільний
Чи приєднаний об’єкт оренди до електромережі? Так
Технічні характеритстики (водозабезпечення, каналізація, газифікація) Наявні
Умови та додаткові умови оренди
Строк оренди 5 років
Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону, грн 27303,89 грн.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону із зниженням стартової ціни, грн 13651,95 грн.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, грн 13651,95 грн.
Цільове призначення об’єкта оренди: можна використовувати майно за будь-яким призначенням або є обмеження у використанні Для розміщення місцевої лазні
Наявність рішення про затвердження додаткових умов оренди Немає
Письмова згода на передачу майна в суборенду відповідно до п.169 Надається
Вимоги до орендаря Потенційний орендар повинен відповідати вимогам особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди Гринчук Альона Костянтинівна, тел. 0506476212

Е-mail: storcomvlas@ukr.net

Інформація про аукціон та його умови
Дата аукціону Дата аукціону 31.08.2022 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (із змінами).
Спосіб аукціону Англійський аукціон
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону, грн 273,04 грн., що становить 1 % від стартової орендної плати.
Розмір гарантійного внеску, грн 66205,49 грн. (за формулою згідно п. 58 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»).
Розмір реєстраційного внеску, грн 650,00 грн., що становить 0,1 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 10 кроків
Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду
Додаткова інформація
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  внесків потенційних орендарів Банк Казначейство України 820172, код отримувача (ЄДРПОУ) 44118417,  номер рахунку (ІВАN) UA058201720355239003000116028,
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти Отримувач – Чернів. ГУК/Сторожинецька ТГ/22080402,

МФО-899998, код отримувача (ЄДРПОУ) 37836095,

рахунок UA238999980334159850000024327

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Проєкт договору Додається до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду
Для участі в аукціоні потенційний орендар подає в ЕТС заяву на участь в аукціоні, вимоги до якої встановлюються адміністратором ЕТС, в електронній формі. До заяви додаються:

1) для потенційних орендарів – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для потенційних орендарів – іноземних громадян та осіб без громадянства – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних орендарів – юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.