Порядок денний

207 Про затвердження висновку органу опіки та піклування

208 Про внесення змін до складу комісії опікунської ради

209 Про передачу продуктів харчування

210 Про розгляд заяв щодо постановки на квартирний облік

211 Про надання дозволу на зріз дерев

212 Про передачу матеріальних цінностей

Додаток

213 Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку

214 Про дозвіл на безкоштовне харчування

215 Про влаштування дитини в патронат