208 Про внесення змін до склад комісії опікунської ради