Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992 № 2262 – XII, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

 

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за Законом № 2262, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, службу до Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Служби судової охорони, органів та підрозділів цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

 

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом на період їхньої мобілізації чи укладення контракту до закінчення особливого періоду, прийняття на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення виплата пенсії не припиняється. При цьому, пенсіонер вважається працюючим.

 

Важливо! “Військові” пенсіонери після демобілізації чи закінчення терміну дії контракту, укладеного на термін до закінчення особливого періоду, мають можливість провести перерахунок пенсії з урахуванням набутої вислуги років та нового грошового забезпечення.

 

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.