Буковинські платники у січні 2023 року заплатили понад 684,2 млн грн податкових платежів та 392,7 млн грн ЄСВ
Сума сплачених податків до зведеного бюджету у січні 2023 року перевищує аналогічні надходження минулого року на 186,2  млн грн. Темп приросту надходжень становить 37,4 відсотки. Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надійшло 392,7 млн грн, що на 90,0 млн грн, або на 29,7 відсотків більше, ніж у січні 2023 року – інформує в о начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Наталія Чернівчан.
До державного бюджету надійшло 239,6 млн грн, що на 42,8 млн грн, або на 21,8 відсотків більше ніж у січні минулого року. До місцевих бюджетів сплачено 444,7 млн грн. Це на 143,4 млн грн, або на 47,5 відсотків ніж торік у січні.
Наталія Василівна підкреслює, що саме завдяки сумлінності платників вдається утримувати позитивну тенденцію щодо наповнення бюджету податками.
Задля того, щоб кожен буковинець усвідомлював, що сплата податків в умовах воєнного стану і економічна безпека держави речі взаємопов’язані, податківці щоденно проводять інформаційні та роз’яснювальні заходи, вдосконалюють порядок надання адміністративних послуг.
Дякую усім представникам бізнесу які працюють у надзвичайних умовах , зберігають робочі місця, виплачують зарплату і сплачують податки – відзначає Наталія Чернівчан.
Чи сплачує до бюджету плату за землю СГ, який уклав з органом місцевого самоврядування (виконавчої влади) договір сервітуту (право користування чужою земельною ділянкою)?
Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, Податковий кодекс України визначає, що платниками плати за землю є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування; землекористувачі (орендарі) земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди (ст. 269 ПКУ).
Плата за землю справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Договірні відносини щодо користування земельними ділянками визначаються цивільно-правовими угодами, зміст та порядок укладення яких регулюється Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІI зі змінами та доповненнями (далі – ЗКУ) та Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями.
Водночас норми ПКУ поширюються виключно на цивільно-правові угоди в частині надання у тимчасове платне користування земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди.
ПКУ не містить норм податкового регулювання відносин в частині реалізації принципу платності користування землею за договорами земельного сервітуту.
Право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки чи іншої заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками) (частина перша ст. 98 ЗКУ).
Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею (частина третя ст. 98 ЗКУ).
У разі укладення договору земельного сервітуту, власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, а також має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту (частини третя, четверта ст. 101 ЗКУ).
Таким чином, у суб’єкта господарювання, який уклав з органом місцевого самоврядування (органом виконавчої влади) договір земельного сервітуту як на платній так і безоплатній основі, не вбачається підстав для виникнення у порядку визначеному положеннями розд. XII ПКУ податкових зобов’язань з плати за землю за земельні ділянки (їх частини), щодо яких встановлено земельний сервітут на користь таких суб’єктів.
Сторони договору земельного сервітуту можуть встановити розмір плати, який нормами ПКУ не регулюється.
 
Запитання щодо орендної плати СГ, який продовжує використовувати земельну ділянку державної та комунальної власності після закінчення терміну дії договору оренди
Чи є платником орендної плати СГ, який продовжує використовувати земельну ділянку державної та комунальної власності після закінчення терміну дії договору оренди, якщо новий договір на стадії переоформлення?
Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, згідно з п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – орендна плата).
Орендна плата – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (п.п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, а платником орендної плати – орендар земельної ділянки (пп. 288.1 та 288.2 ст. 288 ПКУ).
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ст. 288 ПКУ).
Відповідно до ст. 31 Закону України від 06 жовтня 1998 року № 161-XIV «Про оренду землі» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 161) договір оренди землі припиняється у разі, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.
Згідно з ст. 33 Закону № 161 після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.
Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування згідно із ст. 122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III із змінами та доповненнями (далі – ЗКУ). За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗКУ).
Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України від 01 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та доповненнями (ст. 126 ЗКУ).
Враховуюче викладене, якщо платник продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та не отримав письмового заперечення від орендодавця щодо використання земельної ділянки, то до укладання договору оренди на новий строк такий платник має сплачувати орендну плату відповідно до умов попереднього договору оренди землі.
При цьому річна сума платежу не може бути меншою розміру, встановленого п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 ПКУ.
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді (частина дев’ята ст. 33 Закону № 161).
Згідно з п. 5 ст. 11 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки можуть виникати з рішення суду.
 
Щиро дякуємо за співпрацю!
Головне управління ДПС у Чернівецькій області
Відповідальна за контакти зі ЗМІ та громадськістю:
завідувач сектору комунікацій Коцим’юк Марія Михайлівна (т./ф.): (0372) 54-55-76
e-mail: cv.official@tax.gov.ua (для публічних запитів);
e-mail: bukdpa@ukr.net (для листування зі ЗМІ)