31 січня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час”, якою затверджено;

Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі – Порядок);

Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі – Критерії),

У зв’язку з зазначеним та з метою організації бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану згідно з Порядком просимо врахувати наступне.

Щодо чинності відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації та па воєнний час, наданих рішеннями Мінекономіки

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (далі – відстрочки), які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки до 31.01.2023 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”), є чинними протягом строку, на який вони надані. Строки дії відстрочок визначаються з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 № 1259 “Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації” (із змінами, внесеними ПКМУ 02.12.2022 № 1345, від 30.12.2022 № 1480). Зокрема, строки дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Мінекономіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”, які не закінчилися станом на 10.11.2022, продовжено автоматично на три місяці.

Довідково: відстрочки надані військовозобов’язаним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 “Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12) продовжуються кожні шість місяців через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Щодо подання списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі – списки).

Районні органи місцевого самоврядування, в тому числі сільські, селищні, міські ради подають визначений комплект документів встановленого зразку до відповідних районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) (пункт 5 Порядку).

Районні державні адміністрації (районні військові адміністрації) проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності, повноти та якості відпрацювання наданого до нього обґрунтування, інформації про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово- обліковим документам, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подає його до обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки).

Таким же порядком здійснюється направлення списків на бронювання військовозобов’язаних з підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) районними державними адміністраціями (районними військовими адміністраціями) (пункт 6 Порядку).

Звертаємо увагу, що невірне зазначення у списку інформації про військовозобов’язаного, зокрема, його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік; а відсутність в обґрунтуванні інформації про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам – підставою непогодження Генеральним штабом ЗСУ або Мінекономіки,

 

Також звертаємо увагу, що керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідають за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, а також за якість відпрацювання обґрунтування (саме воно направляється до Генерального штабу Збройних Сил разом з супровідною відповідного органу державної влади).

Обласна рада, районні державні адміністрації (районні військові адміністрації), підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) подають списки до обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки).

До обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) також подають списки і підприємства, що вже визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період рішеннями обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) (пункт 8 Порядку).

Довідково: рекомендуємо надавати окремі списки (додаток 1) та довідки про кількість військовозобов’язаних (додаток 2):

державним органам — військовозобов’язаних, які займають посади державної служби категорій “А ” та “Б ”, керівників державних органів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступників, а також працівників патронажних служб;

органам місцевого самоврядування – військовозобов’язаних, які займають посади першої— четвертої категорій;

підприємствам, установам і організаціям — військовозобов’язаних, керівників та їх заступників.

Щодо визначення підприємства критично важливішим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

З метою визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період таке підприємство у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 Критерій, звертається до обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій) через департамент (управління), в сфері діяльності якого воно знаходиться. До звернення додаються копії підтвердних документів, а також підтверджена інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал (пункт 4 Критерій). Відповідний департамент (управління) обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій), до якого надійшло звернення підприємства, зобов’язаний розглянути його на відповідність підприємства зазначеним критеріям. У разі відповідності підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, департамент (управління) обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій) готує проект розпорядження обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій) про відповідність (або невідповідність) підприємства (кількох підприємств) критеріям і визначення його (їх) критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (пункт 6 Критерій).

Копія рішення (розпорядження) про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період надсилається до Мінекономіки, Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) та доводиться до сектору мобілізаційної роботи обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій) (пункт 7 Критерій).

Щодо подання звітності з питань бронювання військовозобов’язаних

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації щокварталу складають звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом (далі — звіт).

До звіту включаються зведені показники за органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та за ‘підпорядкованими їм структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження.

Звіт подається:

1) до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток б):

районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації):

органами місцевого самоврядування, державними органами районного рівня, в тому числі сільськими, селищними, міськими радами;

підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період;

сектору мобілізаційної роботи обласної державної адміністрацій

підприємствами, установами і організаціями, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією);

підприємствами, установами і організаціями, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

структурні ,, підрозділи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), інші державні органи;

  • до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток 6 та додаток 8);

сектору мобілізаційної роботи обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій)

обласною радою;

районними державними адміністраціями (районними військовими адміністраціями);

  • до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінекономіки — сектором мобілізаційної роботи обласної державної адміністрацій (обласної військової адміністрацій) (додаток 8).

Звіт подавати щоквартально, починаючи з І кварталу 2023 року.

Водночас повідомляємо, що цей лист не є нормативно-правовим документом, має роз’яснювальний характер і не встановлює правових норм, крім розділу щодо подання звітності, якій пропонується до виконання.

Розпорядження 130-р