На виконання частини одинадцятої статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 27.01.2021 №99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» Міністерством соціальної політики України було розроблено підсистему Єдиної інформаційної  системи соціальної  сфери «Реєстр надавачів та отримувачів  соціальних послуг» (далі – Реєстр).

Відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99, внесення відомостей до Реєстру забезпечує реєстратор, а прийняття рішення про включення документів/відомостей до Реєстру забезпечує уповноважена особа суб’єкта реєстрації.

Реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів реєстрації є посадові особи Сторожинецької міської ради – адміністратори ЦНАПу, та спеціалісти відділу соціального захисту населення, які здійснюють внесення інформації про надавачів соціальних послуг до розділу про надавачів соціальних послуг Реєстру з використанням програмних засобів в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) (далі – реєстратори).

Реєстратори сприятимуть надавачам соціальних послуг у провадженні  діяльності за умови їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

Прийом документів/відомостей для внесення надавачів соціальних послуг до Реєстру здійснюється:

 • у ЦНАПі за адресою: м.Сторожинець, вул.Чернівецька, буд. 6А, І поверх приміщення міської ради.
 • у відділі соціального захисту населення Сторожинецької міської ради за адресою: м.Сторожинець, вул.Чернівецька, буд. 6А. кабінет №7.

 

Реєстратори при ЦНАПі Сторожинецької міської ради:

–  Кривко Світлана Георгіївна, адміністратор  ЦНАП Сторожинецької міської ради(0997944669).

 • Чоботар Олександра Андріївна, адміністратор  ЦНАП Сторожинецької міської ради(0667872983).

Уповноважені особи Сторожинецької міської ради:

 • Мудрак Інна Юріївна, начальник відділу соціального захисту населення, Сторожинецької міської ради (0666138591).
 • Паладій Альона Миколаївна, провідний спеціаліст відділу соціального захисту населення, Сторожинецької міської ради (0501096241).

 

Звертаємо увагу надавачів соціальних послуг Сторожинецької міської ради  про необхідність внесення даних щодо них до Реєстру.

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, що надають соціальні послуги, обов’язково подають:

 • заяву надавача соціальних послуг;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності);
 • копії установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників.

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці крім зазначених документів/відомостей, за бажанням подають:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Юридичні особи/фізичні особи – підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Реєстр забезпечить механізм прозорості ринку надавачів соціальних послуг за рахунок реєстрації відповідних суб’єктів в Єдиній інформаційній системі соціальної  сфери. Завдяки функціонуванню Реєстру держава та органи соціального захисту населення матимуть зручний доступ до інформації про всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання соціальних послуг.