112. Про надання дозволу на розроблення детальних планів території