У зв’язку із російською агресією у нашій країні діє воєнний стан відповідно до президентського указу №757/2022. Оскільки існуюча ситуація впливає на організацію трудових відносин, то керівництво держави внесло корективи у певні механізми взаємодії між працедавцями та підлеглими та відобразило їх у Законі №2136. Зокрема, дещо змінено порядок надання відпускного часу за поточний робочий рік на підприємствах та в організаціях незалежно від форми власності.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Тривалість щорічної відпустки

              Так, відповідно до частини 1 статті 12 вищезгаданого нормативного акту, працівники можуть розраховувати на «трудові канікули», але їх тривалість обмежується чітко визначеними хронологічними рамками. Тобто відпускний період на підприємствах та в організаціях будь-якої галузевої направленості не може тривати довше, аніж 24 календарні дні. Цей принцип в однаковій мірі стосується лікарів, держслужбовців і, наприклад, будівельників-монтажників. Зазначимо: це діє лише стосовно основних відпусток й на інші види – не розповсюджується. Приклад Працівниця, яка виховує неповнолітніх дітей забажала взяти основну 30-денну та соціальну 10-денну відпустку. На час ВС термін її основних «робочих канікул» буде скорочено на 6 к.д., тому загальний строк, який вона проведе поза роботою складатиме 34 к.д.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Чи «згорають» невикористані дні основної відпустки

             Яким чином використати залишок відпускних днів, які не увійшли у визначений за новим законодавством термін? Роботодавець має право надати підлеглому можливість «відгуляти» такі к.д. під час дії ВС, проте все залежить від виробничих обставин й йому не заборонено відповісти відмовою.     Цей момент обумовлений частковою відміною чинності статей 79 та 80 КЗпП та статей 11 та 12 ЗУ (№504/96-ВР) у воєнний час. Зокрема, якщо йдеться про персонал, який працює на об’єктах критичної інфраструктури та їх діяльність є стратегічно важливою для функціонування та безпеки держави. На сьогодні законодавство регламентує: їх можна використати після завершення війни.  До того ж, працівник за власним бажанням може отримати за «не відгуляний» час матеріальну компенсацію (при звільненні/продовженні роботи), але за умови використання 24 к.д. з основного відпускного періоду у повному обсязі. Саме таке пояснення надало Міністерство економіки, коментуючи норми Закону №2136 на своєму офіційному веб-порталі.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Святкові дні, що припадають на період щорічних відпусток

         Допоки в Україні тривають бойові дії, а підприємства працюють із обмеженнями, облік тривалості всіх видів відпусток відбувається за дещо зміненим алгоритмом. У мирний час кадровик при розрахунку відпускного періоду для трудівників в обов’язковому порядку керується статтею 73 КЗпП з переліком святкових та неробочих днів та статтею 19 ЗУ №504. За умов війни ситуація інша: вони враховуються як звичайні календарні дні при обліковуванні тривалості щорічних та додаткових відпусток.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Розрахунок стажу для щорічної основної відпустки

             Основні періоди, які включаються до стажу при визначенні тривалості відпускних «канікул» визначені у статті 9 (частина 1) ЗУ № 504/96-ВР. Тож, кадровику при розрахунках знадобляться наступні дані: Періоди, які  враховуються у стаж Періоди,  які у стаж не враховуються Фактично відпрацьований час (в тому числі, на умовах неповного робочого часу) за той робочий рік, за який береться  відпустка. Варто враховувати: виконання трудових обов’язків при неповному робочому часі не зменшує тривалість щорічної основної відпустки. Неявки співробітників через нез’ясовані причини  (у табелі вони позначаються «НЗ») Фактичні періоди, протягом якого трудівник  був мобілізований на військову службу, служив за контрактом, перебував у  якості добровольця у територіальній обороні. Зазначені обставини також не впливають на тривалість відпускного терміну й не зменшують його. Час, протягом якого працівника було відсторонено від роботи через небажання вакцинуватися   Час, коли трудівник не виконував професійні  обов’язки та не отримував матеріальну винагороду відповідно до Закону No 504/96 (ст. 25, 26), проте посада за ним зберігалася. Мова  йде про відпусткні періодибез збереження заробітної плати під час ВС та  карантину.  Це також не сприяє  зменшенню загальної відпускної тривалості. Інші причини пропусків роботи (у табельному  документі підписуються «І»)

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Обставини, за яких можуть відкликати із щорічної відпустки

           Іноді виникають ситуації, коли роботодавець вимушений повернути у робочий процес співробітника-відпускника. Законодавством такі дії не заборонено, хоча мають бути виконані певні умови, прописані у статті 12 ЗУ №504/96-ВР. По-перше, працівника можна відкликати  через необхідність прийняти участь у відверненні/ліквідації наслідків: стихійних лих та надзвичайних природних явищ; виробничих аварій; простою або нещасних випадків на виробництві; загибелі персоналу або псування майна підприємства. По-друге, робітник має «відгуляти» основну безперервну частину основної відпустки тривалість якого не може бути менше 14 к.д. Це не означає, що керівнику не дозволяється переривати «трудові канікули» підлеглого, доки той не пробуде у відпустці два тижні: головне, щоб цей момент був врахований при подальшому підрахуванні невикористаних відпускних днів.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Не дозволяється певні види відпусток переривати за ініціативи працедавця, а саме:

            -соціальну на дітей;

– «чорнобильську» учасника бойових дій;

-без збереження заробітної плати. Важливо! Відкликати відпускника можна за його власною згодою та лише у тих випадках, які передбачені  на законодавчому рівні.  Неправомірні дії роботодавця у такій ситуації можуть бути розглянуті із точки зору порушення трудової угоди у відповідності до ст. 41 (частина 1) КпАП та ст.265 КЗпП.

Для дотримання процедури працедавець видає наказ або розпорядження та зазначає, коли саме відкликаний спеціаліст зможе скористатися іншою частиною щорічного відпускного періоду. Яким чином розраховується зарплата за таких обставин?  Із грошей,  нарахованих після відкликання утримується сума за невикористані відпускні дні. Іншими словами: враховується та сума, яка припадала на оплату невикористаної частини відпускного терміну.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Порядок оформлення і надання щорічних відпусток

              Кадровик-фахівець повинен уважно відслідковувати законодавчі зміни та регулярно поповнювати базу знань. Тож, правильне документальне оформлення щорічної відпустки залежить від наявності певного набору документів та довідок. Керівництвом організації видається наказовий документ, описуючи всі обставини проблемної ситуації. Після чого зміст наказу доноситься до відома співробітника. Якщо він працює дистанційно чи виїхав за кордон, то ознайомлення зі змістом документу відбувається за допомогою доступних засобів зв’язку. У такий самий спосіб отримується відповідна заява. Нагадаємо, що Дежрпраці поновила контролюючі перевірки, тому механізм взаємодії учасників трудових відносин має відповідати законодавчим нормам.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Відмова у праві на щорічну відпустку

             Сьогодні оформлення тимчасової «трудової перерви» в Україні скеровується ЗУ № 2136. У частині 2 статті 2 якого говориться, що на час ВС трудівнику може бути відмовлено у  відпустці  за особистим рішенням роботодавця. Але це актуально виключно для  підприємств, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури В інших випадках – керівник не зможе безпідставно відповідати відмовою на відпускну заяву підлеглого.  Особливо, коли графік відпусток затверджено раніше за взаємним погодженням всіх учасників трудового процесу. До речі, згідно коментарів Мінекономіки до Закону № 2136 сторони за домовленістю можуть корегувати відпускні терміни у затвердженому графіку. Коли ж відпускну заяву подала співробітниця у зв’язку з вагітністю та пологами чи мати, яка виховує дитину до 3-х років, то працедавець не має права її не відпустити.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots

 

Чи дає відпустка без збереження заробітної плати під час ВС право на щорічну відпустку

         Через війну змінилися і правила надання відпустки за час яких трудівники не отримують зарплатню. Раніше вони могли тривати максимум 15 к.д. на рік на умовах, погоджених сторонами трудових взаємовідносин. Через російську збройну агресію працівники отримали можливість звертатися із відпускною заявою без збереження заробітної плати, доки не припинено або не завершено воєнний стан.  У відповідності до статті 26 Закону №504/96-ВР строк, протягом якого особо перебувала у статусі такого відпускника, включається до стажу та не позбавляє прав на щорічну відпустку. Важливо! З 19 липня 2022 року працюючим українцям дозволено оформити новий тип відпусток без збереження заробітної плати. Вони розрахована виключно на дві категорії: на тих, хто через воєнну агресію був вимушений виїхати у іншу державу; тих, хто був визнаний внутрішньо переміщеною особою, через тимчасову зміну місця проживання. Для її оформлення робітнику необхідно подати заяву на ім’я керівника та вказати обставини, що змусили його взяти відпускну перерву у роботі. Варто враховувати певні нюанси щодо доказово-аргументаційної бази у цьому питанні. Внутрішньо переміщені особи надають на підтвердження довідки, отримані у відповідних органах за місцем нового перебування. А ось як саме мають доводити свій статус ті, хто виїхав за межі України – законодавство не визначає. У такій ситуації працедавець буде орієнтуватися на ті докази, які надасть підлеглий, щоб довести факт виїзду. До того ж, після повернення до країни, трудівник втрачає можливість перебувати у такій безоплатній відпустці. Після чого видається відповідний наказ керівництва. При цьому роботодавець зобов’язаний відпустити співробітника на термін, вказаний у заяві, але не більше ніж на 90 днів. За бажанням можна розділити відпускний період на частини, проте сумарно він не має складати більше зазначеної кількості к.д.

Джерело: https://www.kadrovik1.com.ua/article/5195-shchorchna-vdpustka-ta-vonniy-stan-zmni-u-2023-rots