Метою програми є підтримка громадських об’єднань із статусом юридичної особи (громадських організацій або громадських спілок), діяльність яких спрямована на захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей. Прийом заявок триває до 16 листопада 2023 року, 23:59.

Сума фінансування проєктів: 

МІНІМАЛЬНА запитувана сума на проєкт – 800 000 грн

  • Український ветеранський фонд: 500 000 грн
  •  Громадська організація «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»: 300 000 грн
 МАКСИМАЛЬНА запитувана сума на проєкт – 2 500 000 грн
  • Український ветеранський фонд: 1 000 000 грн
  •  Громадська організація «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»: 1 500 000 грн 

Претендувати на отримання фінансової підтримки в рамках даного конкурсного відбору проєктів:

Претендувати на отримання фінансової підтримки можуть громадські об’єднання із статусом юридичної особи (громадські організації або громадські спілки), які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за один рік до подання заяви на участь у конкурсному відборі та мають статус неприбуткової організації, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей.

Обов’язкові пріоритети програми:

У рамках вищезазначеного конкурсного відбору можуть брати участь проєкти, які відповідають наступним пріоритетам:

1. Надання менторської підтримки та консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку;

2. Соціальний супровід ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

3.  Соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

4. Реінтеграція ветеранів та членів їх сімей до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я.

Увага! Проєкт, що претендує на участь у конкурсі, має обов’язково відповідати мінімум одному  із зазначених  пріоритетів

Етапи проведення конкурсного відбору проєктів

Оголошення конкурсного відбору проєктів та умов його проведення (початок прийому аплікаційних пакетів) 01.11.2023
Оголошення добору експертів до Експертної ради Фонду 02.11.2023
Прийом аплікаційних пакетів 01.11 -16.11.2023
Перевірка повноти поданих документів на їх відповідність встановленим вимогам, в тому числі антикорупційна перевірка заявників 16.11 -30.11.2023
Завершення прийому документів на добір експертів 14.11.2023
Засідання Комісії з добору експертів та затвердження персонального складу Експертної ради Фонду 15.11.2023
Передача проєктів, які пройшли технічний відбір, на розгляд експертами Експертних рад Фонду на фінансового відділу Фонду 01.12.2023
Перевірка фінансовим відділом Фонду кошторисів та надання рекомендацій щодо заборонених витрат 01.12-05.12.2023
Надання експертами рекомендацій заявникам щодо виду
підтримки проєктів, механізму реалізації проєктів, умов
та обсягів фінансової підтримки проєктів
08.12.2023
Відправка заявникам повідомлення з відповідними
коментарями експертів та фінансового відділу
08.12.2023
Врахування заявниками рекомендацій експертів та
фінансового відділу Фонду
08.12-12.12.2023
Відкрита презентація (захист) заявниками проєктів
поданих на конкурсний відбір
13.12.2023
Фінальне оцінювання проєктів, виставлення балів,
фінальних коментарів та прийняття рішення експертами
Експертної ради Фонду
15.12.2023
На підставі відповідного рішення Експертної ради
Фонду, затвердження Виконавчим директором Фонду
переліку проєктів, які визначені переможцями
конкурсного відбору проєктів
15.12.2023
Оголошення переможців конкурсного відбору проєктів 15.12.2023
Опублікування результатів конкурсного відбору
проєктів на офіційному веб-сайті Фонду
15.12-16.12.2023
Укладення між Фондом та переможцями конкурсного
відбору, договорів про реалізацію проєктів
16.12 – 22.12.2023

Додатки до Документів для пакету конкурсної заявки: 

1.Проєктна заявка 

2.Кошторис

3.Термін реалізації

4.Довідка про склад керівних органів

5.Рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (Якщо статутом громадського об’єднання передбачено, що дані рішення приймаються вищими органами управління громадського об’єднання)

6.Гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів 

7.Гарантійний лист від особи (осіб), що має (мають) намір здійснити часткове фінансування (співфінансування)

Форми звітності для переможців конкурсного відбору проєктів:

8.Форма проміжного змістового звіту

9.Форма фінального змістового звіту

10.Форма фінансового звіту

 

Ваші запитання та уточнення щодо поданого аплікаційного пакета ви можете надсилати на пошту  з обов’язковим зазначенням теми листа “Конкурс Проєктів Варто + ГО” та номеру заявкиУ іншому разі лист може бути не розглянутий відповідальним підрозділом Фонду.