Звільнення працівників, які вже рік (а то і майже два) не ходять на роботу: яка підстава безпечна для роботодавця, щоб не опинитися у залі суду.

 

    Як звільнитись працівнику якщо роботодавець не виходить на зв’язок?

Якщо працівник вирішив звільнитись, а роботодавець відсутній або ж не виходить на зв’язок, що слід зробити працівнику? Працівнику насамперед потрібно надіслати заяву на звільнення за власним бажанням рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на юридичну адресу підприємства.

 

      Що робити якщо працівник не вийшов на роботу?

Якщо відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності затягнеться на 4 місяці поспіль і більше, то роботодавець має можливість скористатися новою підставою для розірвання трудового договору з ним, а саме п. 8 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП.3 авг. 2023 г.

 

      Що буде якщо не відпрацьовувати 2 тижні?

У разі прогулів працівник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності. Йому можуть оголосити догану або ухвалити рішення про звільнення за ст. 147 КЗпП.

 

      Як швидко можна звільнитися з роботи без відпрацювання?

Звільнитися у будь-який момент без відпрацювання двотижневого терміну можна при наявності поважних причин, передбачених статтею 38 КЗпП України:

  1. переїзд на нове місце проживання;
  2. переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  3. вступ до навчального закладу;

 

 Коли роботодавець може звільнити працівника?

Такими випадками є: зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації); виявлена невідповідність працівника займаній посаді …

 

Кого не можна звільнити за прогул?

Не можна звільнити працівника за прогул у період його відсутності, враховуючи, що такий працівник не з’явився на роботі протягом тривалого часу (наприклад, понад два тижні), та жодних відомостей про місце його перебування та причини прогулу роботодавець не має.

 

Що буде якщо не прийти на роботу?

Відповідно до пункту 4 статті 40 Кодексу законів про працю України роботодавець може розірвати трудовий договір (як укладений на невизначений строк, так і строковий до закінчення його чинності) з працівником у разі його прогулу без поважних причин.

 

     Яка дата вважається датою звільнення?

Перше, на що доцільно звертати увагу, — це дата звільнення. Датою звільнення є останній робочий день (якщо працівник звільняється не з відпустки).

 

     Що таке звільнення за угодою сторін?

Угода сторін — це домовленість працівника з роботодавцем про терміни та умови звільнення з роботи. Головною умовою звільнення з роботи за угодою сторін є домовленість між працівником і роботодавцем, яка зафіксована відповідною заявою.

 

Що виплачують при звільненні за згодою сторін?

Трудове законодавство не передбачає вихідної допомоги в тому разі, коли звільнення відбувається за згодою сторін.

 

Хто має право не відробляти 2 тижні?

Загалом два тижні – це строк на звільнення, якщо не має поважної причини. 2-тижневий термін не підлягає застосуванню, якщо працівник має поважну причину для звільнення. Такий працівник може вказати будь-яку дату звільнення. Якщо причину прямо не зазначено, то поважність причини вирішує сам роботодавець.

 

     Яка стаття звільнення з роботи за власним бажанням?

Відповідно до частини 3 статті 38 КЗпП України, працівник має право у визначений ним строк розірвати безстроковий трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець (що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили):

 

Як самостійно звільнитися з роботи?

Найбільш звичною і поширеною з підстав є звільнення за власним бажанням працівника. В цьому випадку достатньо подати письмову заяву на ім’я керівника про бажання залишити роботу у строк, не менший за два тижні до дня звільнення (конкретну дату звільнення треба зазначити в заяві).

 

      Як краще звільнитися за власним бажанням чи за згодою сторін?

В Україні склалась така практика, що якщо працівник вирішив звільнитись, то він пише заяву «за власним бажанням», відпрацьовує 2 тижні і тоді прощається. Але насправді цілком розумною альтернативою за умови конструктивного діалогу з роботодавцем є звільнення за угодою сторін.

 

      Кого не можна скоротити з роботи?

Одиноких матерів та батьків, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, у яких є дитина віком до чотирнадцяти років або дитина з інвалідністю; працівників віком від 14 до 28 років, прийнятих після закінчення чи припинення навчання (їх не можна звільняти протягом 2 років після вступу на роботу);

 

       Коли роботодавець повідомляє про звільнення?

Роботодавець повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, зокрема інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення звільнень, а також провести …27 окт. 2020 г.

 

       Чия згода необхідна у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця?

Розірвання трудового договору з працівником може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

 

Що сказати при звільненні працівника?

Якщо рішення про звільнення прийнято остаточно, краще повідомити про це під час особистої зустрічі з працівником. Інформувати про це, використовуючи електронну пошту, чат, голосове повідомлення чи телефонний дзвінок, не найліпший спосіб.

 

      Кого не можуть звільнити з роботи під час воєнного стану?

Чинне законодавство не містить заборон щодо звільнення працівника в період воєнного стану.

 

        Кого не можна звільняти?
        Ст. 184 КЗпП, до них відносяться: вагітні неповнолітні батьки, які самостійно виховують дітей

 

Що не вважається прогулом?

Не може вважатися прогулом відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці. Якщо працівник не залишив місця розташування підприємства, його не можна звільнити за прогул. До такого працівника можуть застосовуватися інші види дисциплінарного або громадського стягнення чи впливу.

 

Якою датою звільнення за прогул?

Його відповідь: день звільнення — останній день роботи працівника перед днем, коли він вчинив прогул, за умови, що після його вчинення працівник більше не виходив на роботу.

 

Коли звільняють за прогул?

Відповідно до пункту 4 статті 40 КЗпП власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір з працівником у разі вчинення ним прогулу без поважних причин, у т. ч. у разі відсутності працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня.

 

       Коли останній день роботи при звільненні?

2.27. Інструкції № 58 прямо вказує, що днем звільнення вважається останній день роботи. Тому запис в трудовій книжці, а також наказ про припинення трудового договору, повинні вказувати на останній день роботи працівника, який одночасно є і днем звільнення.

 

     Як скасувати звільнення за угодою сторін?

Скасування угоди про припинення трудового договору за угодою сторін можливо тільки за згодою обох сторін трудового договору (працівника і роботодавця). Скасування угоди в односторонньому порядку неможливо.

 

       Як правильно за угодою сторін чи за згодою сторін?

У локальних нормативних документах установ та організацій необхідно застосовувати терміни, передбачені чинним законодавством. Так, чинним КЗпП передбачено звільнення працівника «за угодою сторін», а не «за згодою сторін». Тому майте це на увазі.1 дек. 2016 г.

 

Яка сума виплачується при звільненні з роботи?

У разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу при припиненні повноважень посадових осіб працівнику належить вихідна допомога у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток. Окрема підстава та розмір вихідної допомоги передбачені для сезонних та тимчасових працівників.

 

 

        Що отримує військовий після звільнення?

Наказ буде підставою для виплати коштів. Військовослужбовці після звільнення можуть отримувати 50% місячного грошового забезпечення за календарний рік служби. Виплату отримують всі військовослужбовці, окрім строковиків, які звільняються зі служби за станом здоров’я.7 нояб. 2023 г.

 

Скільки окладів виплачують при звільненні?

Мінімальний розмір вихідної допомоги — тримісячний середній заробіток. Колективний договір може передбачати вихідну допомогу у більшому розмірі. Особливих умов нарахування та виплати компенсації за невикористану відпустку при звільненні за власним бажанням — немає.

 

Як звільнитися з роботи якщо не відпускають?

Працівник хоче звільнитися за власним бажанням, а його не відпускають: що робити? Держпраці у Хмельницькій області зазначила, що відповідно до статті 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

 

Що таке вихідна допомога при звільненні?

Вихідна допомога – це грошова виплата працівникові, який звільнений з роботи не з власної ініціативи, яку виплачує роботодавець у випадках, передбачених законом або сторонами. Основним завданням вихідної допомоги є матеріальне забезпечення звільненого працівника в період пошуку ним нової роботи.15 нояб. 2023 г.

 

Коли можна звільнити по статті?

Отже, застосувати пункт 3 статті 40 КЗпП України можна для звільнення працівника, який неодноразово, без поважних причин, припускався навмисного невиконання (чи неналежного виконання) покладених на нього трудових функцій та до якого вже були застосовані дисциплінарні або громадські стягнення.1 мая 2023 г.

 

Хто перший підлягає скороченню в першу чергу?

Ст. 42 КЗпП України передбачено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Це головна умова залишення на роботі.

 

      Яка різниця між звільненням за власним бажанням і за згодою сторін?

Також у Постанові ВС від 31.10.19 (КАС) у справі №1340/6082/18 суд зазначив, що основною відмінністю між звільненням за угодою сторін та за власним бажанням є те, що перше відбувається за наявності одночасного волевиявлення в обох сторін. Запропонувати ж такий варіант звільнення може як працівник, так і роботодавець.27 июл. 2023 г.

 

      Що робити якщо працівник не вийшов на роботу?

Якщо відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності затягнеться на 4 місяці поспіль і більше, то роботодавець має можливість скористатися новою підставою для розірвання трудового договору з ним, а саме п. 8 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП.3 авг. 2023 г.

 

     Що зобов язаний зробити власник в день звільнення працівника?

Ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.4 окт. 2023 г.

 

     Що відноситься до сімейних обставин?

Зазвичай до таких сімейних обставин відносять: пологи дружини; народження дитини; руйнування житла членів сім’ї; необхідність вирішення питання про пошук нового тощо.

 

       Як звільнитися зі служби за сімейними обставинами?

Необхідно скласти та подати рапорт на звільнення по сімейним обставинам до свого прямого командира, який розглядає рапорт, а потім передає своєму командиру і так до командиру в/ч. В рапорті може бути вказаний увесь список командирів, які мають розглянути рапорт на звільнення за сімейними обставинами.

 

      Хто може демобілізуватися?

Наразі закон дозволяє демобілізувати лише тих: хто має проблеми зі здоров’ям і є відповідне рішення ВЛК; кого суд засудив до покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.5 дек. 2023 г.