Скорочення чисельності працівників та скорочення штату: у чому різниця?

        Зокрема, скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами

Про ці відмінності посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області розповіли під час інформаційно-роз’яснювальної роботи в одній із міських військових адміністрацій, куди вони завітали за зверненням працівника.

Інспектори послалися на роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України, відповідно до якого скорочення штату працівників і скорочення їхньої чисельності – це різні поняття. Чисельність працівників – це склад за списком, і скорочення чисельності працівників передбачає зменшення їх кількості. Наприклад, у штатному розписі замість 7 штатних одиниць спеціалістів залишається 5, тобто зменшується певна кількість працівників однієї професії. Штат працівників – це сукупність посад, установлених штатним розписом підприємства чи установи.          Тому скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.

Наприклад, скорочується посада водія, інспектора з кадрів тощо. Проте скорочення як чисельності, так і штату працівників допускається лише в разі наявності змін в організації виробництва та праці (наприклад, удосконалення, покращення процесу виробництва, зменшення обсягу виробництва продукції, перепрофілювання підприємства, установи, організації тощо).

 

Хто з працівників має переважне право на залишення на роботі?

 

У разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці переважне право на залишення на роботі мають працівники з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці

 

У разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці переважне право на залишення на роботі мають працівники з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці.

Стаття 42 Кодексу законів про працю України містить перелік працівників, яким за рівних умов продуктивності праці й кваліфікації надається перевага у залишенні на роботі, зокрема сімейним – за наявності двох і більше утриманців, особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком, працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві, в установі, організації, працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку, після якого вони матимуть право на отримання пенсійних виплат.

Про це посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області нагадали під час інформаційно-роз’яснювальної роботи в закладі освіти, куди вони завітали за зверненням працівниці. Також вони звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників з інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

 

 

                                                                                           Головний  державний інспектор відділу

                                                                                           з питань праці  південно-східного напрям-

                                                                                           ку управління інспекційної діяльності

                                                                                            у  Чернівецькій області  Південно-Західного

                                                                                           міжрегіонального  управління Державної

служби з питань праці   Дамаскін І.Г.