КОД

Найменування доходів  згідно  із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

   

В т.ч. бюджет розвитку

 

Разом

 

22090000

Державне мито

1700000

   

1700000

 

22090100

Держ  мито від оформл. док. на спадщ та даруван

20000

   

20000

 

22090400

Державне мито за оформл. закорд. паспортів

1680000

   

1680000

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єкт. господар. роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2700000

   

2700000

 

11020000

Податок  на прибуток  підприємств

45000

   

45000

 

18000000

        1.  МІСЦЕВІ ПОДАТКИ:

5100000

   

5100000

 

18010000

 1.1   ПОДАТОК НА МАЙНО

200000

   

200000

 

18010100

   1.1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки сплач. юрид. особ. з житл. нерухом

10000

   

10000

 

18010200

   1.1.1.2 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки сплач. фізичними особ. з нежитл. нерухом

20000

   

20000

 

18010400

   1.1.1.2 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки сплач. юрид. особ. з нежитл. 

170000

   

170000

   

   1.1.2  Транспортний податок

       
 

18011000

Транспортний податок з фіз. осіб

       
 

18011100

Транспортний податок з юрид. осіб

       
   

  1.1. 3  Плата за землю

2100000

   

2100000

 

18010500

земельний податок з юридичних осіб

514200

   

514200

 

18010600

 орендна плата  з юридичних осіб

900000

   

900000

 

18010700

земельний податок з фізичних осіб

118200

   

118200

 

18010900

орендна плата   з фізичних осіб

567600

   

567600

 

18050000

 1.2   ЄДИНИЙ ПОДАТОК

2800000

   

2800000

 

18050000

Єдиний податок  для суб’єктів малого підприємництва

2800000

   

2800000

 

18050300

Єдиний податок на підпр.діяльність з юр. осіб

800000

   

800000

 

18050400

Єдиний  податок  на підпр. діяльність з фіз. осіб

2000000

   

2000000

             
   

Рентна плата

20000

   

20000

 

13010000

Рентна плата  за спец викор. лісових ресурсів 

20000

   

20000

 

13030000

Рентна плата за користування надрами  

       
 

19010000

Єкологічний податок

35000

   

35000

 

21010300

Частина прибутку від організацій комун. власност

15000

   

15000

 

22080400

Плата за оренду приміщень

132000

   

132000

 

22012500

Плата за надання адміністративних послуг

900000

   

900000

 

24060300

інші надходження

9000

   

9000

   

           2 .   МІСЦЕВІ ЗБОРИ:

       
   

   2.1  ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ   ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

       
 

18020000

 Збір за місця для  паркування транспортих засобів

162200

   

162200

 

18020200

 Збір за місця для  паркування трансп. зас. з фіз. ос

162200

   

162200

   

   2.2 ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

       
 

18030000

Туристичний збір

1000

   

1000

             
 

40000000

Офіційні трансферти 

       
 

41030000

Субвенція від органів державного управління 

       
             
   

Всього доходів

10819200

   

10819200

             
   

СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ РАДИ                                                                       Я.В.МАНЧУК

І.Г.Матейчук