У К Р А Ї Н А

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я № 24-4/2016

26 лютого 2016 року                                                                                 м.Сторожинець

Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення –
будинкового комітету на вул. Чаплигіна, 40

Розглянувши заяву ініціативної групи мешканців житлового будинку № 40 по вул. Чаплигіна від 04.02.2016 року про створення будинкового комітету, відповідно до статті 140 Конституції України, статтей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та затвердити його назву «Будинковий комітет на вул. Чаплигіна, 40».

2. Визначити, що орган самоорганізації населення «Будинковий комітет на вул. Чаплигіна, 40» діє в межах території будинку № 40 на вул. Чаплигіна в м. Сторожинець.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення «Будинковий комітет на вул. Чаплигіна, 40» є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції України і законів України.
3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення «Будинковий комітет на вул.Чаплигіна, 40» у межах території його діяльності такі власні повноваження:
4.1. Представляти разом із депутатами Сторожинецької міської ради інтереси жителів у Сторожинецькій міській раді, органах виконавчої влади.
4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Сторожинецької міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень Сторожинецького міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
4.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення в заходах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкової території, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, тощо.
4.4. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешкають у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у житловому будинку ремонтних робіт.
4.5. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Сторожинецької міської ради.
4.6. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.
4.7. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.8. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
4.9. Здійснення інших повноважень, передбачених статтею 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення».

5. Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет на вул. Чаплигіна, 40» набуває власних повноважень після його реєстрації у порядку, встановленому статтею 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», та з дня його державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про дежавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
6. Термін повноважень будинкового комітету встановлюється на час його діяльності, якщо не прийнято відповідне рішення міської ради про припинення повноважень органів самоорганізації населення.

7. Рішення Сторожинецької міської ради оприлюднити на офіційному веб-сайті Сторожинецької міської ради.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Карлійчука І.В.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.М.КАРЛІЙЧУК