У К Р А Ї Н А

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № ___

10 березня 2016 року                                                                               м.Сторожинець

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо порядку створення та здійснення
легалізації органів самоорганізації
населення м.Сторожинець

Керуючись Законом України «Про органи самоорганізації населення», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення м.Сторожинець (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Карлійчука І.В.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.М.КАРЛІЙЧУК

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Сторожинецької міської ради
10.03.2016 № ____

Методичні рекомендації
порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення м.Сторожинець

Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення м.Сторожинець (далі – Методичні рекомендації) визначають основні умови, які необхідно виконати для створення та легалізації органів самоорганізації населення. Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.

1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

Рішення про створення органів самоорганізації населення приймається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
Збори (конференція) жителів за місцем проживання вважаються такими, що відбулись, за умови дотримання таких вимог:
1.1. Якщо в зборах (конференції) брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.
1.2. Якщо проведення зборів (конференції) відповідно до пункту 1.1 пов’язане з певними організаційними складнощами, тоді конференція жителів за місцем проживання проводиться згідно з нормами:
1.2.1. При створенні квартального комітету – 1 представник від 25 жителів вулиці, яка буде входити в межі дії квартального комітету.
1.2.2. При створенні вуличного комітету – 1 представник від 20 жителів вулиці.
1.2.3. При створенні будинкового комітету – 1 представник від 10 жителів.
1.3. У роботі зборів (конференції) мають право брати участь жителі, які постійно проживають на відповідній території і досягли 18-річного віку.
1.4. На зборах (конференції) затверджується порядок денний, обирається голова, секретар зборів, ведеться протокол зборів, до протоколу додається список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси та підпису учасника зборів (конференції).
1.5. Збори (конференція) обирають ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів у Сторожинецькій міській раді.
1.6. Після проведення зборів (конференції) ініціативна група подає до Сторожинецької міської ради:
1.6.1. Заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення.
1.6.2. Протокол зборів (конференції) жителів про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення.
1.6.3. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника.