1 Про затв.техн. док.із земл. та перед зем.діл. безопл. у власн. гр 2 Про затвер.проект.земл.щодо відвед.зем. діл. безопл. у вл.гр 3 Про над. дозв. на виг.техн. док. із земл щодо встан меж зем. діл. з метою пер їх безопл. у власн. гр 4 Про над. дозв. на розроб. проектів безопл. у власн 5 Про затвердження детальних планів території 6 Про затверд.проек.земл. зем. діл. та зміну її ціл.призн. .doc1 7 Про затв.техн. док.із земл. та виділення зем.діл.часток паїв.1 8 Про затв.техн. док.із земл. спільна часткова власність 9 Про затв.проекту земл. спільна сумісна власність 10 Про передачу у власність земельних ділянок 11 Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні д 12 Про затв. тех док по нормативній грошовій оцінці 13 Про замовл. розробл.дет.плану терит.