Кабінетом Міністрів України внесено зміни до постанови від 28 лютого 2022 року № 170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

Відтепер вклеїти фотокартки дітей до закордонного паспорта батьків (законних представників) або продовжити закордонний паспорт можливо:

  • якщо у територіальних органів/підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ відсутня технічна можливість (відсутнє підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) оформити новий закордонний паспорт;
  • у зв’язку із необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаного з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном (за наявності підтверджуючих документів).

Крім того, низка змін стосується процедур продовження строку дії закордонного паспорта:

  • строк дії закордонного паспорта продовжується на 5 років з дати подання заяви;
  • заява про продовження дії паспорта може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за 2 місяці до дати його закінчення;
  • строк дії закордонного паспорта, виданого до запровадження оформлення паспорта для виїзду за кордон, зразок бланка якого затверджено постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується;
  • у разі продовження строку дії закордонного паспорта дитини, яка не досягла 16 років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутого нею на момент звернення;
  • якщо йдеться про продовження строку дії закордонного паспорта дитини віком від 16 до 18 років – вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини.