Згідно законодавства кожна особа, персональні дані якої внесені до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), має право на безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру та видані документи.

Довідка видається особі за її заявою, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, унікальний номер запису в Реєстрі, реквізити документа. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру та видається протягом трьох робочих днів з дня подання заяви.

Для отримання вищезазначеної довідки громадянин може звернутися із відповідною заявою незалежно від реєстрації місця проживання до ближчого підрозділу міграційної служби області.

Заявник або законний представник заявника під час подання заяви про видачу довідки у паперовій формі особисто пред’являє посадовій особі міграційної служби документ, що посвідчує особу.

Управління ДМС у

Чернівецькій обалсті