Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Про внесення змін до бюджету 2 про внесення_змін в штатних розписах освіти 3 про організацію харчування 4 Про внесення змін до Програми Турбота 5 Про ліквідацію КП Наш Сторожинець 6 Про зміни в штатний розпис апарату 7 про внесення змін до рішення виконкому по режиму роботиIПро замовлення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації

1 Про затв.техн. док.із земл. та перед зем.діл. безопл. у власн. гр 2 Про над. дозв. на виг.техн. док. із земл щодо встан меж зем. діл. з метою пер їх безопл. у власн. гр 3 Про затвер.проект.земл.щодо відвед.зем. діл. безопл. у вл.гр 4 Про над. дозв. на розроб. проектів безопл. у власн 5 Про розгл.заяв гр. бажаючих отримати зем.для буд.інд. жит.буд. 6 Про затверд.проек.земл. зем. діл. та зміну її ціл.призн. .doc1 7 Про затв.техн. док.із земл. та виділення зем.діл.часток паїв.1 8 Про затв.техн. док.із земл. зем.діл. безопл. у спіл частк власн. гр 9 Про замовл. розробл.дет.планів терит. 10 Про затвердження детальних планів території 11 Про внесення змін до окремих рішень сесії міської ради 12 Про над. дозв.на розроб.проектів земл.щодо зем.діл.в оренду 13 Про надання згоди на продаж зем.діл 14 Про затверд.тех.док. із землл. щодо встанов.віднов.меж зем. діл. в натурі на місцев. та пер. їх в ор. 15 Про затверд. проектів земл.щодо відвед.зем.діл. з подальшою передач.їх в ор.. 16 Про затвердження тех док поділ 17 Про надання згоди на проекти відвед у власність. 18 Про розгляд клопотання голови ОСББ Арніка-4 19 про розгляд заяви Бойчук Н.С. 20 про розгляд клопотання релігійної організації 21 про розгляд заяви Бойка В.І. 22 про розгляд клопотан ФГ Слава та заяви Мінтенка В.В 23 Про дозвіл на проект відведення зем. діл. у власність (шляхом викупу) 24 про розгляд заяви Олексюка В.П. 25 про розгляд клопотання АТ Чернівціобленерго 26 Про припинення права користування земельними ділянками. 27 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 28 про розгляд заяви Щербак Л.М. 29 Про розгл клопот КНП СТОР ЦРЛ 30 про розгляд клопот Солар тех-7 31 про розгляд клопотання Головного управління Держге 32 по розгляд заяви Лютика О.М. 33 Про надання дозв.на роз.тех. док. з відн.(встан.) меж зем.діл. 34 затвердження звітів по оцінці майна 35 Про затверд. звітів про експ.грош. оц.зем.діл.та її продаж